NIPOS > České loutkářství míří do UNESCO

České loutkářství míří do UNESCO

Ministr kultury Daniel Herman potvrdil 19. 12. 2014 svým podpisem, že české loutkářství patří mezi významné prvky tradiční lidové kultury. Loutkové divadlo má tak v Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky již dvě položky. Vedle již dříve zapsaného Východočeského loutkářství nově také České loutkářství – lidové interpretační umění. Navrhovatelem druhého zápisu bylo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).

Pro české loutkářství to znamená další krok k vytouženému zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO), který v současné době připravují Slovenský ĺudový umelecký kolektív (SĹUK) a Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci
s loutkářskými soubory, spolky, oborovými organizacemi, dotčenými městy, kraji a mnoha odborníky.
Z české strany spolupracují například s odborníky z Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici,
z oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně nebo Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

Myšlenka zápisu do UNESCO vznikla v únoru 2012, kdy hejtmani Královéhradeckého  a Pardubického kraje nominovali Východočeské loutkářství k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky a probudili tak vlnu zájmu odborné i laické veřejnosti z České a následně i Slovenské republiky o lidové loutkářství. K zapsání tohoto fenoménu dalo podnět Sdružení pro podporu tradic východočeského loutkářství. Tento počin poté inicioval zápisy fenoménů národních loutkářství
na slovenský (2013) i český (2014) seznam nehmotného kulturního dědictví.

Následně se v loňském roce ministři kultury České a Slovenské republiky dohodli na společné nominaci českého a slovenského loutkářství do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO), kam byly zatím z České republiky zapsány tyto statky: Slovácký verbuňk (2005), Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku (2010), Sokolnictví (2010 – přidružení ČR k nadnárodní nominaci koordinované Spojenými arabskými emiráty) a Jízdy králů na jihovýchodě České republiky (2011).