CENY MINISTERSTVA KULTURY ZA NEPROFESIONÁLNÍ HUDEBNÍ AKTIVITY

Za celoživotní přínos k rozvoji neprofesionální komorní a symfonické hudby obdržel/a:
V roce 2002       Jindřich Roubíček
V roce 2005       PhDr. Jaroslava Modrochová
V roce 2007       Václav Mazáček
V roce 2009       Blanka Čechová
V roce 2012       Miroslav Lošťák
V roce 2014       Eva Štrausová
V roce 2017       MgA. Magdalena Tůmová

Cena se uděluje dle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaným MK ve znění nařízení vlády č. 98/2006
Jindřich Roubíček byl oporou hudebního dění nejen v Náchodě, ale také v širokém regionu začleněném do Královéhradeckého kraje. Celonárodně proslul jako zakladatel festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles CAMERATA NOVA NÁCHOD. Zemřel  18. ledna 2016 ve věku 81 let.
PhDr. Jaroslava Modrochová působila dlouhodobě jako odborný pracovník pro obor sborový zpěv dospělých v příspěvkové organizaci Ministerstva kultury NIPOS v útvaru amatérského umění – Artama. Podílela se dramaturgicky a organizačně na řadě mezinárodních sborových festivalů v České republice (např. Festivalu sborového umění v Jihlavě – FSU, festivalu duchovní hudby „Dny Bohuslava Matěje Černohorského v Nymburce“ aj.). Byla reprezentantkou ČR na zahraničních sympoziích oboru pořádaných Mezinárodní federací pro sborové umění IFCM a často byla zvána do porot mezinárodních festivalů a soutěží. Na návrh členů Odborné rady NIPOS-Artama jí byla v roce 2005 udělena Cena Ministerstva kultury za celoživotní přínos pro rozvoj sborového umění.
Byla zakladatelkou a sbormistryní několika regionálních pěveckých sborů (např. Sboru benešovských učitelek, Sukova komorního sboru, Komorního smíšeného sboru a od roku 1986 ženského sboru v Benešově). V Nymburce působila jako sbormistryně pěveckého sboru Hlahol a smíšeného komorního sboru Vox Nymburgensis, který založila v roce 1988 a jehož uměleckou vedoucí byla více než deset let. Zemřela dne 3. března 2016 ve věku 81 let.
Václav Mazáček v roce 2006 dosáhl 60 let věku,  oslavil 30 let nepřetržité práce se špičkovým amatérským Komorním orchestrem  Dvořákova kraje (KO DK), jehož je zakladatelem a  dosud uměleckým vedoucím. Je členem České filharmonie,  pedagogem na Státní konzervatoři v Praze, členem Odborné rady KSH při NIPOS-ARTAMA.
Blanka Čechová  v roce 2004, kdy odcházela do důchodu, završila 32 let nepřetržité práce pro neprofesionální hudební aktivity v oboru komorní a symfonické hudby (současně také pečovala o rozvoj oboru sborový zpěv dětí mládeže i dospělých  v letech 1972 – 1986). Funkci odborné referentky na stejném pracovišti v hudebním oddělení (původně v Ústavu pro kulturně výchovnou činnost a v současnosti NIPOS-ARTAMA), vykonávala bez přerušení od roku 1972.
Miroslav Losťák – v roce 2011 dosáhl 78 let věku, stále učil na ZUŠ Rumburk a stál v čele rumburského komorního orchestru a Houslového souboru. V roce 2013 oslavil 50. výročí založení Rumburského komorního orchestru, 80. narozeniny a 60 let nepřetržité pedagogické činnosti. V jeho osobě se pojí muzikant, dirigent, um. vedoucí, pedagog a hudební skladatel.
Evě Štrausové byla udělena cena za celoživotní  organizátorskou činnosti v oblasti hudebního managementu a zásluhy o propagaci české hudby 20. století v ČR i v zahraničí. kCena jí byla předána 28. září 2014 na slavnostním koncertu 3. etapy Národního festivalu NKST 2014 v kostele sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové.
MgA. Magdalena Tůmová  byla navržena na cenu MK za celoživotní pedagogickou, metodickou a hudební činnost. Stále učí na ZUŠ Šimáčkova, Praha 7. Je zakladatelkou a uměleckou vedoucí neprofesionálního flétnového souboru Syrinx (založen r.1993), stála při založení KPÚ ( Kruh přátel umění evangelisty sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové ) z.s.,  ve kterém pracuje a pečuje o duchovní, historický i umělecký odkaz minulosti Českého národa dodnes.