Ceny 61. loutkářské Chrudimi a závěrečné slovo předsedy poroty

Porota 61. loutkářské Chrudimi ve složení Jiří Vyšohlíd, Tomáš Volkmer, Tomáš Jarkovský, Mirka Vydrová  a moderátor diskusí: Jakub Hulák.

Teátr Vaštar Ostružno - O hrdinech

Teátr Vaštar Ostružno, Bitva O hrdinech

Zvláštní cenu poroty souboru Teátr Vaštar Ostružno,
Nezdice na Šumavě za inscenaci Bitva (O hrdinech)
 
Rámus Plzeň, 19. března

Rámus Plzeň, 19. března

Cenu Tereze Lukášové za herecký výkon v inscenaci 19. březen
 
LS Mikrle Jaroměř

LS Mikrle Jaroměř, Hotel

Cenu souboru LS Mikrle, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
za kolektivní loutkohereckou práci v inscenaci Hotel
 
Flajšplyš Praha, Nezměrný cit pana P.

Flajšplyš Praha, Nezměrný cit pana P.

Cenu souboru Flajšplyš, Praha a okolí
za hledání vlastního divadelního výrazu
v inscenaci Nezměrný cit pana P.
 
Tate Iyumni Praha, Neverending

Tate Iyumni Praha, Neverending

Cenu souboru Tate Iyumni, Praha
za koncepci inscenace Neverending
 
Na Holou Hořovice, Krev a jiné lásky Míny

Na Holou Hořovice, Krev a jiné lásky Míny

Cenu souboru Na Holou, Hořovice
za výpravu k inscenaci Krev a jiné lásky Míny
 
Loutkové divadlo v Boudě Plzeň, Mordyjepardyjesaprlot

Loutkové divadlo v Boudě Plzeň, Mordyjepardyjesaprlot

Cenu souboru Loutkové divadlo v Boudě, Plzeň
za inscenaci Mordyjepardyjesaprlot
 
C Svitavy, Pták Ohnivák, liška Ryška

C Svitavy, Pták Ohnivák, liška Ryška a my

Cenu souboru Céčko, Svitavy
za inscenaci Pták Ohnivák, liška Ryška a my
 
Bažantova loutkářská družina, Faust

Bažantova loutkářská družina, Faust

Cenu souboru Bažantova loutkářská družina
DS J. J. Kolára při TJ Sokol Poniklá
za inscenaci Faust

 

Odborná porota 61. ročníku celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim
nominuje na mezidruhovou divadelní přehlídku Jiráskův Hronov

inscenaci Faust souboru Bažantova loutkářská družina DS J. J. Kolára při TJ Sokol Poniklá

Odborná porota 61. ročníku celostátní přehlídky Loutkářská Chrudim doporučuje
na mezidruhovou divadelní přehlídku Jiráskův Hronov v uvedeném pořadí

inscenaci Pták Ohnivák, liška Ryška a my souboru Céčko, Svitavy
inscenaci Mordyjepardyjesaprlot souboru Loutkové divadlo v Boudě, Plzeň
inscenaci Hotel souboru LS Mikrle, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř


Závěrečné slovo předsedy poroty 61. loutkářské Chrudimi

Zakončení LCH 2012

Vážení a ctění účastníci jednašedesáté Loutkářské Chrudimi.

Přehlídka se pomalu blíží ke své poslední oponě. Ke svému finále. V čem byl letošní ročník jiný?
Po pomalé a lehce rozpačité expozici se postupně ukázalo, že se na amatérské loutkářské scéně letos urodilo nemálo zajímavých inscenací. Zdá se dokonce, že se loutka vrací na scénu v podobě, která jí přísluší. Ale nemohu si odpustit poznamenat, že stále zapomínáme, že oživlý předmět, oživlá hmota je součástí komplexní vizuality divadla. A tak se začasto stává, že práci s prostorem (scénografií), zvukem (hudbou), kostýmem a světlem zanedbáváme. Prostor, zvuk a světlo jsou nedílnou součástí našeho vyprávění. Nezapomínejme na to.

Vyprávět divadlem je vzrušující dobrodružství. Domnívám se, že to je to, co nás na této práci nejvíce láká. Jen je důležité, aby nám divák rozuměl. Aby cítil a snad i pochopil, co mu vyprávěním chceme sdělit. Je-li divákem člověk, který teprve do světa vstupuje, tedy dítě, musíme přistupovat k realizaci a presentaci našeho díla stejně zodpovědně, jako by šlo o diváka dospělého. Nesmí se pro nás dětský divák stát argumentem pro naši ledabylost. Nesmí se stát výmluvou pro naši nedůslednost.

Příběhy rádi vyprávíme s nadsázkou, s odstupem. Myslím, že je to ideální způsob, jak se vyrovnat s tíží reality.
Divadlo s loutkami je proto velmi přesným médiem. Přesto jsem vděčný za každý náhled na skutečnost, který naši realitu zpodobňuje v její syrovosti. Divadlo s loutkami je proto ideálním prostředkem. Tady byla naše přehlídka velmi umírněná. A tak děkuji za inscenace, které se různým způsobem vztahovaly k naší situaci, k realitě dnešního světa.

Co dále nemohu pominout, byly naše večerní diskuse o představeních. Pro mne je to obdivuhodná škola kritického myšlení. Nezapomínejme, že kritické myšlení je podstatou a nejvyšší hodnotou naší evropské kultury. Samozřejmě svobodného myšlení. V diskusních klubech se toto udává. Vážím si toho. A rok od roku jsou tato setkání hlubší a méně urážlivá.

V této souvislosti nemohu pominout, že jinakostí letošní přehlídky je pro mne složení poroty.
Tomáš Jarkovský a Petr Hašek vnesli do přemýšlení o představeních obrovský tah. Předešlé poroty byly příjemné
a konzistentní, ale letos se v porotě potkali Mirka Vydrová, Jirka Vyšohlíd a já s živlem. Možná i Vy.
Děkuji za to.
Děkuji za to Michalovi Drtinovi.

Většina z nás intenzivně cítí, že naše společnost je v neklidu. Zažíváme období krize a domnívám se nejen ekonomické. Právě proto jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost v těchto posledních šesti dnech tady na Loutkářské Chrudimi zažívat krizi pouze jako součást stavby dramatu.
Přeji vám proto pokud možno příjemnou prázdninovou katarzi.
Děkuji. Děkujeme.

V Chrudimi 5. 7. 2012
předseda odborné poroty Tomáš Volkmer