Cena Ministerstva kultury pro výtvarného pedagoga Jana Svobodu

Významnou součástí 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže ve Zlíně bylo udělení ceny Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti dětských estetických aktivit PaedDr. Janu Svobodovi. 

Cenu za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy prostřednictvím aktuálních metodických postupů a za dlouholetou aktivní činnost ve výtvarném oboru dne 15. října 2016 slavnostně předala zástupkyně Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová.

Návrh podalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA v souladu s doporučením odborné rady pro dětské výtvarné aktivity, protože PaedDr. Jan Svoboda patří ke stěžejním osobnostem české výtvarné pedagogiky. Na rozvoji výtvarného oboru se podílí dlouhá léta jako didaktik, pedagog a lektor.
Je neustálým propagátorem progresivních tendencí a mezioborové spolupráce ve výuce. Působí v odborné radě pro dětské výtvarné aktivity a je kurátorem a originálním architektem celostátních přehlídek výtvarných prací dětí a mládeže, které z pověření Ministerstva kultury organizuje NIPOS-ARTAMA.

Blahopřejeme!

[nggallery id=158]