Porta Musicae

Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně pořádají z pověření Ministerstva kultury NIPOS- ARTAMA a Sdružení přátel DPS ONDRÁŠEK z Nového Jičína.
Soutěž je určena sborům, které by rády získaly zkušenost s účastí v náročné interpretační soutěži koncipované podle mezinárodních pravidel. Podmínky soutěže jsou orientovány např. na sbory umístěné ve zlatém pásmu v minulých ročnících celostátní přehlídky školních sborů. Nepočítá se s účastí špičkových sborů, laureátů domácích i zahraničních soutěží se stabilně vysokou interpretační úrovní.

Přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, sbory se mohou přihlásit pouze do jedné kategorie.

Hodnocení soutěže je pásmové – sbory budou podle udělených bodů zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Porota může udělit zvláštní ceny za nejlépe provedenou povinnou skladbu, za dirigentský výkon apod. Speciální cenou partnerů soutěže je pozvání na festival v Sommacampagna v Itálii.