Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů 2010

Propozice ve formátu rtf ke stažení CP SPS 2010

 

2. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
29. dubna – 1. května 2010, Brno
18. – 21. listopadu 2010, Opava

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, občanské sdružení Gymnasia cantant, Gymnázium, Brno, Vídeňská 47, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava a Unie českých pěveckých sborů. Přehlídka probíhá za finančního přispění Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, Opavy a Fondu Leoše Janáčka.

 

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů je určena pro sbory středoškolské mládeže. Nabízí možnost soutěže ve třech obsazeních (sbory smíšené, dívčí a mužské) a volného vystoupení v rámci přehlídky pro všechny typy sborů středoškolské mládeže. Pokrývá tedy veškeré potřeby sborů středoškolské mládeže v naší republice. Ve všech směrech by měla být Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů především povzbuzením pro sbormistry a příjemnou událostí pro studenty.  

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Do postupových přehlídek se mohou přihlásit sbory středoškolské mládeže, tj. i sbory, v nichž účinkující zpěváci nemusí být studenty nutně jen z jedné střední školy. Jednotlivé sbory se mohou dle typu sboru a náročnosti programu přihlásit do následujících kategorií:  

I. kategorie – soutěžní s povinnou skladbou pro smíšené, dívčí a mužské sbory
II. kategorie – volná postupová pro všechna vokální tělesa bez povinné skladby

Jednotlivé sbory se nesmějí přihlásit do obou kategorií současně (mohou se ale přihlásit v rámci dané kategorie v jiném obsazení vícekrát – např. jako dívčí a smíšený sbor, či smíšený a mužský sbor apod.). Na celostátní přehlídky mohou postoupit pouze sbory, které splní podmínky vybrané kategorie.

I. KATEGORIE:
Vybrané soutěžní smíšené sbory z této kategorie postupují na celostátní přehlídku Gymnasia cantant.
Do soutěžní kategorie smíšených sborů s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 16-40 studentů, v nichž je nejméně 15% chlapců. 90% členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10% mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v něm je třeba provést povinnou část programu. Kromě povinné části programu musí být provedena alespoň jedna další skladba a cappella. Ostatní skladby mohou být doplněny originálním doprovodem maximálně tří akustických či bicích nástrojů. Pokud se sbor zúčastnil Gymnasia cantant, CPSPS v minulém roce, nastuduje nový program. Nemá-li dostatek nového repertoáru, může využít jednu skladbu z loňského programu. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.
Povinná část programu: Vytautas Miškinis – Ave Regina coelorum

Vybrané soutěžní dívčí a mužské sbory z této kategorie postupují na celostátní přehlídku Opava cantat.
Do soutěžní kategorie dívčích a mužských sborů s povinnou skladbou spadají sbory středoškolské mládeže v počtu 12-40 studentů. V rámci postupových přehlídek musí být 90% členů sboru současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia) a 10% mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. (V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol.) Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v něm je třeba provést povinnou část programu. Ostatní skladby do uvedeného časového limitu si sbor určuje libovolně, může využít doprovodu až tří akustických či bicích nástrojů. Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.
Povinná část programu pro dívčí sbory: slovenská lidová, arr. Ivan Hrušovský – Zahučali chladné vetry v dolině
Povinná část programu pro mužské sbory: slovácká lidová, arr. Zbyněk Mrkos – Bude večer

II. KATEGORIE:
Vybraná dívčí, mužská a smíšená vokální tělesa z této kategorie postupují na celostátní přehlídku Opava cantat.
Do této volné nesoutěžní kategorie spadají vokální tělesa všech typů středních škol v počtu 6-40 studentů, 90% členů sboru musí být současnými studenty střední školy (zahrnuje i studenty nižšího gymnázia), 10% mohou být absolventi nebo mladší zpěváci. (V případě postupu se celostátní přehlídky mohou zúčastnit i všichni čerství absolventi, kteří se zúčastnili postupové přehlídky ještě jako studenti středních škol.) Vokální tělesa postupují na celostátní přehlídku na základě rozhodnutí poroty, která preferuje hudebně kvalitní a zajímavý program. Vystoupení vokálního tělesa nesmí přesáhnout 12 minut čistého času (tzn. 15 minut včetně příchodu a odchodu sboru), v něm je třeba provést povinnou část programu. Skladby do uvedeného časového limitu si vokální tělesa určují libovolně, ale bylo by vhodné, aby byly vybrány z rozličných epoch a stylů (např. staří mistři, romantismus, soudobá hudba, lidová píseň apod.). Pokud sbor překročí časový limit, má porota právo ukončit jeho vystoupení.
Povinná část programu:
a)    Jedna skladba a cappella dle vlastního výběru sboru.
b)    Česká, moravská, slezská nebo slovenská lidová vícehlasá píseň dle vlastního výběru.


III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Celostátním přehlídkám předcházejí postupové přehlídky v různých krajích. Zájemci o účast zašlou přihlášku pořadateli v příslušném kraji (ke stažení na www.artama.cz v sekci Středoškolský sborový zpěv nebo u jednotlivých pořadatelů). Není-li v některém kraji postupová přehlídka pořádána, přihlásí se sbor na nejbližší či nejdostupnější postupovou přehlídku v jiném kraji. Postupové přehlídky se uskuteční v únoru a březnu roku 2010 (nejzazší termín uspořádání postupové přehlídky je 17. března 2010). Vyšší počet sboristů konzultujte s krajským pořadatelem, v celostátních přehlídkách striktně platí limit stanovený v propozicích. Výsledky sdělí pořadatelé postupových přehlídek odborné pracovnici pro středoškolské pěvecké sbory v NIPOS-ARTAMA do 19. března 2010 na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám B. Novotné, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 975, bnovotna@nipos-mk.cz.

 

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Každý pořadatel postupové přehlídky sestaví tříčlennou porotu, která bude hodnotit vystoupení jednotlivých sborů. Do každé poroty musí být jmenován odborný pracovník NIPOS-ARTAMA nebo člen odborné rady pro středoškolský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA. Na postupových přehlídkách mohou být sbory oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem. Jednotlivé kategorie jsou hodnoceny odděleně.
Na každé postupové přehlídce porota doporučí sbory na celostátní přehlídky. Uvede sbory v pořadí, z něhož bude patrné, který sbor má před kterým sborem přednost. Definitivní výběr účastníků celostátní přehlídky provede programová rada přehlídky do 30. března 2010. Programovou radu, tvořenou členy porot postupových přehlídek a organizátory celostátních přehlídek, jmenuje NIPOS-ARTAMA.
Hodnocení soutěžní kategorie s povinnou skladbou v rámci celostátních přehlídek zajistí pětičlenná odborná porota určená pořadateli přehlídek. Sbory mohou být oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým pásmem.
Součástí postupových přehlídek i celostátních přehlídek je beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých soutěžních i nesoutěžních vystoupení.

 

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen, nebo může být přehlídka odvolána. Nelze předpokládat úhradu všech nákladů spojených s účastí sboru na přehlídce.

 

Zpracovala Barbora Novotná
NIPOS-ARTAMA, říjen 2009