Cantus choralis

X. ročník mezinárodního sympozia o sborovém zpěvu Cantus choralis

se uskuteční ve dnech 17.- 19. 10. 2011 na  Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Východiskem jednání sympozia budou  následující témata:

  1. Postavení a význam sborového umění v hudební kultuře daného národa (státu) v současnosti
  2. Sborová tvorba Ivany Loudové, Ivana Kurze a Lukáše Hurníka
  3. Dětské, mládežnické a univerzitní sbory na počátku 21. století (sbormistři, repertoár, organizace činnosti, soutěže, další problematika související s tématem)


Přihlášku naleznete na internetových stránkách:

http://pf.ujep.cz/hudebni-vychova (stránky katedry Hv PF UJEP, Cantus choralis)