17. CP Blízko i daleko III, 2023, rozborový seminář

Seminář - ilustrační obrázek

Rozborový seminář k 17. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Datum: 13.–14. května 2023 (so 10–20 hod; ne 10–16 hod)
Místo konání: Korzo Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha
Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Oddělením rozvoje publika NGP
Kontakt: Jana Randáková, 778 702 496, randakova@nipos-mk.cz

U příležitosti přehlídky mapující projekty výtvarných pedagogů všech typů školních a mimoškolních zařízení se koná víkendový rozborový seminář spojený s vernisáží. Seminář je koncipován především pro účastníky celostátní přehlídky z řad výtvarných pedagogů ZUŠ, SUŠ, MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, školních zájmových kroužků a klubů a výtvarných pedagogů volného času. Obsahem rozborového semináře, jehož součástí je aktivní prezentace výtvarných projektů zaslaných na přehlídku, je praktická reflexe pedagogické zkušenosti účastníků s vizuálními umělci nad tématem „Blízko i daleko“.

SOBOTA 13. 5. 2023, NGP, Veletržní palác, Korzo, 10:00 – cca 20:00

V sobotu bude přehlídka slavnostně otevřena vernisáží, na které budou uděleny ceny pro výtvarné pedagogy za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru a za mimořádný přístup k tématu (hledání a zkoumání témat, vlastní tvorba, prezentace procesu a jeho výsledků). Tyto ceny navrhuje tým kurátorů složený z teoretiků a didaktiků výtvarného oboru a aktivních výtvarných umělců, tentokrát ve složení: Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický, MgA. Michal Chodanič, MgA Richard Loskot, Mgr. Ida Muráňová, PaedDr. Markéta Pastorová, Mgr. Kristýna Říhová, Mgr. Simona Svatošová, PaedDr. Jan Svoboda, Mgr. Barbora Škaloudová a MgA. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.

Hlavním cílem a obsahem rozborového semináře bude komentovaná prezentace výtvarných projektů zúčastněných škol na ústřední téma „Blízko i daleko“. Zde bude poskytnut velký prostor ke konfrontaci názorů a výměně zkušeností výtvarných pedagogů se zaměřením na vlastní výtvarnou činnost s dětmi a mládeží v dialogu s kurátory a výtvarnými umělci. Součástí praktické části rozborového semináře budou inspirativní prezentace oceněných projektů realizované autory ve spolupráci s kurátory formou performativních a konceptuálních akcí a projekce projektů zaslaných v audiovizuální formě.

10:00    Prezence – Korzo Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha
11:00    Vernisáž – slavnostní zahájení celostátní přehlídky, přivítání účastníků, představení hostů a partnerů (MKČR, NGP, NIPOS, PdF UPOL, NPI ČR, INSEA a další), udílení cen výtvarným pedagogům, význam přehlídek
14:00    Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov, performance v expozici
14:00    Společná prezentace oceněných výtvarných projektů
15:30    Miniworkshopy oceněných výtvarných projektů
17:00    Volný vstup účastníků semináře do expozice ve Veletržním paláci

NEDĚLE 14. 5. 2023, NGP, Veletržní palác, 10:00 – cca 16:00

V neděli všichni účastníci projdou třemi workshopy, které proběhnou v expozici Veletržního paláce v časech: 10:00–11:30 / 12:00–13:30 / 14–15:30

1. JAKO RYBA NA SUCHU | EVA KOŤÁTKOVÁ: MOJE TĚLO NENÍ OSTROV / Velká dvorana
Jaké to asi je nebýt ve své kůži, nevědět, co se děje, cítit tlak okolí a nerozumět sám sobě ani ostatním? Poskládáme příběhy bytostí, které nezapadají do škatulek, bedniček a klecí normativního systému naší společnosti. Pojďme se společně zaposlouchat do rybího zpěvu mezi objekty Evy Koťátkové a hledat metaforická, divadelní a performativní vyjádření pocitů a nálad skrze tělo, zvuk a pohyb. Program s prvky tvořivé dramatiky pro školní skupiny otevírá existenciální témata.
Lektoři: Jana Machalíková nebo Barbora Šupová a Ida Muráňová

2. V CIZÍ KŮŽI | EVA KOŤÁTKOVÁ: MOJE TĚLO NENÍ OSTROV / Velká dvorana
Zažijte si program s výtvarnou aktivitou pro školní skupiny na vlastní kůži. Jak a na základě čeho škatulkujeme sebe a své okolí? Vystrčíme hlavy z krabic ven a společně se podíváme na škatulkování z více úhlů. Zkusíme si představit pocity, které jednotlivec prožívá v kontaktu s okolím. Jaké to je být v cizí kůži? Ušijeme nové kůže na míru a pojmenujeme jejich schopnosti.

Lektoři: Tereza Šimková a Kristýna Říhová

3. ARCHITEKTURA VŠEM | HMOTA MLUVÍ / ateliér 3. patro + respirium

Jak se proměnily hmoty a materiály v architektuře za posledních 60 let? Jak se proměňují dnes? Jaký vliv má materiál, jeho vlastnosti, barva či struktura na výsledný vzhled budov? Pojďme si vyzkoušet, jak hmota mluví, co říká a jak porozumění materiálu pomáhá pochopení architektury, formy a funkce modernismu a postmoderny. Workshop vychází z nové sbírkové expozice 1956-1989: Architektura všem.

Lektoři: Klára Hušková Smyczková nebo Michaela Trpišovská a Eva Novotná

Následuje volný vstup účastníků semináře do expozice ve Veletržním paláci.

Stravování

je individuální. Ve Veletržním paláci je kavárna Kolektor.
V okolí Veletržního paláce jsou různé možnosti občerstvení k dispozici. Voda pitná z vodovodu.

Doprava

Tramvají do zastávky Veletržní palác. Parkování v centru Prahy nedoporučujeme.

Předpokládaná cena

1 400 Kč (bez ubytování), 2 000 Kč s ubytováním (jedna noc ze soboty na neděli) v KDM, Domov sv. Anežky Praha 2, Lublaňská 44

Přihláška na seminář


Maximální počet účastníků je 60 osob.
Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Elektronická přihláška bude zpřístupněna 1. 3. 2023