Benchmarking divadel

Období realizace: 2024-2026

Výzkum je realizován na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO). Cílem je vytvořit software, který bude sloužit divadlům k vyhodnocování jejich výkonu a kvality činnosti metodou benchmarkingu. Pro vyhodnocování se použijí data získaná při pravidelném ročním sběru statistických dat o divadelních subjektech v rámci statistiky NIPOS. K dispozici budou data v desetileté časové řadě a subjekty, které vyplňují statistický výkaz, uvidí v aplikaci svá data za zvolený rok a budou moci porovnat své výkony se skupinou divadel podle zvolených kritérii. Při vývoji benchmarkingu se počítá se spoluprací se zástupci příspěvkové organizace hl. m. Prahy Kreativní Prahy a také s profesními organizacemi Asociací profesionálních divadel a Asociací nezávislých divadel. Nástroje Benchmarkingu divadel bude moci využívat i odborná veřejnost v režimu agregovaných dat.

Aktuální stav bádání:

Návrh konkrétních indikátorů ze statistických výkazů pro benchmarking divadel. Výběr kritérií pro vytvoření co nejvíce homogenních skupin divadelních subjektů pro účely benchmarkingu. Ověření zvolených indikátorů a kritérií u zástupců profesních organizací (APD, ANP) a samotných subjektů metodou kulatého stolu.

Výsledky výzkumu:

  • Software Benchmarking divadel (plánováno na r. 2026)