Pozvánka na odbornou konferenci s tématem Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku

Srdečně vás zveme na odbornou konferenci s tématem Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku, kterou pořádá NIPOS ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje.

Datum konání: 29. – 30. 9. 2015

Místo: GASK, Kutná Hora

Cílem konference je prezentovat a reflektovat současný stav participace dětí a mládeže na kultuře a umění, přinést aktuální metodické inspirace a příklady dobré praxe a umožnit výměnu odborných poznatků v oborech i napříč obory.

Konference bude interdisciplinární. Obecné odborné příspěvky budou věnovány základním principům pedagogického a psychologického přístupu k cílové skupině dětí a mládeže, interpretaci uměleckého díla a inspiraci ze zahraničí.

Odborné sekce se zaměří na dvě základní oblasti: kulturní dědictví (muzea, knihovny, památkové objekty) a umění (divadlo, tanec, hudba, výtvarný obor).

Konference je určena nejen pro pracovníky kulturních a školských zařízení (programové referenty), muzejní pedagogy, animátory, ale také členy spolků působící v těchto oblastech.

Účastnický poplatek 500,- Kč zahrnuje registraci jednoho účastníka, organizační náklady a občerstvení během trvání konference. Cestovné, ubytování a stravování si hradí účastníci konference sami.

Bližší informace o programu a organizační pokyny naleznete v příloze:

Program konference Kutná Hora 29.-30.9.2015

Organizační pokyny pro konferenci září 2015 

Pokud budete mít zájem o účast na naší konferenci, zaregistrujte se, prosím, na adrese: http://registrace.nipos-mk.cz/Akce-participacedetiamladeze   

Datum uzávěrky přihlášek: 19.6.2015

 

 

 

PhDr. Jindřiška Gregoriniová
vedoucí Útvaru Koncepcí a metodiky (KaM)