Autorské právo pro nestátní neziskové organizace

Seminář je určen pro pracovníky a členy nestátních neziskových organizací (nejen) v oblasti kultury. Náplní semináře bude komplexní problematika ochrany a uplatňování autorských práv v praxi kultury a aktuální obecné informace.

Praha, 5. listopadu 2013
zasedací místnost Ministerstva kultury, Maltézské nám. 1, Praha 1

10:00 – 14:00

Účastnický poplatek 500 Kč
(Neplaťte předem, po obdržení závazné přihlášky Vám zašleme fakturu.)

Lektorka JUDr. Adéla Faladová
(Ministerstvo kultury, odbor autorského práva)

Uzávěrka přihlášek je 15. 10. 2013.

Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: ladrova@nipos-mk.cz.

Pozvánka autorské právo NNO   Závazná přihláška autorské právo pro NNO 2013