AUTORSKÁ SOUTĚŽ OŘÍŠKY PRO POPELKU

O NEJLEPŠÍ PŘEDLOHU PRO ČINOHERNÍ DIVADLO PRO DĚTI

 

NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s organizátory Celostátní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti POPELKA Rakovník vyhlašuje autorskou soutěž OŘÍŠKY PRO POPELKU.

 

Smyslem a cílem soutěže je iniciovat a podpořit vznik nových textových předloh pro činoherní divadlo pro děti a rozšířit rezervoár kvalitní dramatiky určené dětskému publiku. Oblast činoherního divadla pro děti je v kontextu veškerého divadelního dění skutečnou Popelkou a jednou z příčin je právě nedostatek kvalitních předloh.

 

Soutěže se mohou zúčastnit autoři starší 15 let s původní hrou nebo dramatizací literární předlohy v českém jazyce, jejichž adresátem jsou děti a mládež do 15 let.

 

Soutěž je anonymní. Texty zaslané do soutěže budou pořadatelem předány odborné porotě bez označení autorů. Odborná porota bude sestavena nejméně ze tří divadelních odborníků, zejména dramaturgů, zabývajících se oblastí divadla pro děti.

 

Nejlepší práce budou oceněny finanční cenou:

1. místo částkou 10.000 Kč

2. místo částkou 6.000 Kč

3. místo částkou 4.000 Kč

Pokud by nastala situace, že by se v soutěži objevil text z hlediska celkového kontextu soutěže svou kvalitou natolik mimořádný, je v pravomoci odborné poroty rozhodnout o kumulaci cen. V případě, že by úroveň textových předloh nesplňovala záměr soutěže, je v pravomoci odborné poroty finanční ceny neudělit.

 

Uzávěrka doručení textů je 30. září 2014. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 16. listopadu 2014 v Rakovníku.

 

Soutěžní texty posílejte ve 3 vyhotoveních doplněné o samostatný list s prohlášením o souhlasu se zařazením do autorské soutěže spolu s jménem, adresou, telefonním číslem a e-mailem. Texty je možné posílat poštou nebo elektronicky. Do soutěže budou přijaty texty nové, které nebyly jevištně realizovány do termínu, kdy je autoři přihlásí do soutěže.

 

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Mgr. Simona Bezoušková, Fügnerovo náměstí 1866/5, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2, tel.: 603 584 489, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

Vyhlášení autorské soutěže Oříšky pro Popelku