ARTAMA > $category->cat_name > AUTORSKÁ SOUTĚŽ OŘÍŠKY PRO POPELKU o nejlepší předlohu pro činoherní divadlo pro děti

AUTORSKÁ SOUTĚŽ OŘÍŠKY PRO POPELKU o nejlepší předlohu pro činoherní divadlo pro děti

NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s organizátory Celostátní přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a mládež POPELKA Rakovník vyhlásilo autorskou soutěž OŘÍŠKY PRO POPELKU.

Smyslem a cílem soutěže je iniciovat a podpořit vznik nových textových předloh pro činoherní divadlo pro děti a mládež a rozšířit tak rezervoár kvalitní dramatiky určené dětskému publiku. Tato oblast je v kontextu veškerého divadelního dění skutečnou Popelkou a jednou z příčin je právě nedostatek kvalitních předloh.

Soutěže se mohou zúčastnit autoři starší 15 let s původní hrou nebo dramatizací literární předlohy v českém jazyce, jejichž adresátem jsou děti a mládež do 15 let. Soutěž je anonymní. Texty zaslané do soutěže budou pořadatelem předány odborné porotě bez označení autorů. Odborná porota bude sestavena nejméně ze tří divadelních odborníků, zejména dramaturgů, zabývajících se oblastí divadla pro děti.

Nejlepší práce budou oceněny finanční cenou:

1. místo částkou 10.000 Kč

2. místo částkou 6.000 Kč

3. místo částkou 4.000 Kč

Pokud by nastala situace, že by se v soutěži objevil text z hlediska celkového kontextu soutěže svou kvalitou natolik mimořádný, je v pravomoci odborné poroty rozhodnout o kumulaci cen. V případě, že by úroveň textových předloh nesplňovala záměr soutěže, je v pravomoci odborné poroty finanční ceny neudělit.

Uzávěrka doručení textů je 15. září 2022. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v Rakovníku dne 9. října v rámci slavnostního zakončení Popelky Rakovník 2022.

Soutěžní texty posílejte elektronicky nebo poštou ve 3 vyhotoveních doplněných o samostatný list s prohlášením o souhlasu se zařazením do autorské soutěže spolu se jménem, adresou, telefonním číslem a e-mailem. Do soutěže budou přijaty texty nové, které nebyly jevištně realizovány do termínu, kdy je autoři přihlásí do soutěže.

Kontakt: NIPOS-ARTAMA, Mgr. Simona Bezoušková, Fügnerovo náměstí 1866/5, P. O. Box 12, 120 21 Praha 2, tel.: 775 508 654, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz