NIPOS > ATAKUJÍCÍ OBRAZY ve Zlíně

ATAKUJÍCÍ OBRAZY ve Zlíně

V metropoli jihovýchodní Moravy, unikátním funkcionalistickém městě Zlín, se od 14. do 31. října koná 15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže Atakující obrazy.

Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže mají dlouholetou tradici a lze je považovat za ojedinělou akci v oboru, neboť ukazují metodické postupy výtvarných pedagogů na všech typech a stupních škol a mimoškolních zařízení. Na přehlídkách jsou vystaveny kompletní výtvarné projekty, aby tak byla dána možnost konfrontace prací jednotlivých výtvarných pedagogů.

15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže je za laskavé podpory ředitele Kovárny VIVA a.s. Ing. Čestmíra Vančury realizována v autentických industriálních prostorách baťovského areálu v 74. budově ve Zlíně. Jak název Atakující obrazy napovídá, přehlídka svým tématem reaguje na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. 

V sobotu 15. října byla přehlídka slavnostně otevřena za přítomnosti PhDr. Zuzany Malcové, ředitelky Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury, primátora statutárního města Zlína MUDr. Miroslava Adámka, vedoucí odboru kultury a památkové péče Mgr. Kateřiny Pešatové, vystavujících výtvarných pedagogů, lektorů, kurátorů, umělců a zástupců dalších spolupracujících institucí. V úvodu vernisáže Mgr. Jakub Hulák informoval o základním poslání NIPOS. Poté organizátorka přehlídky Mgr. Jana Randáková poděkovala zástupcům Ministerstva kultury a statutárního města Zlína za finanční podporu a zástupcům Národního ústavu pro vzdělávání, Národního institutu pro vzdělávání, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně za cenné partnerství.

Významnou událostí vernisáže bylo udělení Ceny Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti dětských estetických aktivit. Cenu za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy prostřednictvím aktuálních metodických postupů a za dlouholetou činnost ve výtvarném oboru slavnostně předala panu PaedDr. Janu Svobodovi ředitelka Odboru regionální a národnostní kultury PhDr. Zuzana Malcová.

Na přehlídce je letos vystaveno 75 projektů a přehlídky se účastní výtvarní pedagogové ze 48 školních a mimoškolních zařízení. Tým kurátorů, složený z teoretiků a didaktiků výtvarného oboru a aktivních výtvarných umělců, letos v rámci vernisáže ocenil třiadvacet pedagogů, a to jak za soubory projektů, vedení pedagogické praxe či za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru.

Sobotní odpolední program pokračoval prohlídkou výtvarných projektů zúčastněných škol. Zde byl poskytnut velký prostor ke konfrontaci názorů a výměně zkušeností výtvarných pedagogů se zaměřením na vlastní výtvarnou činnost s dětmi v dialogu s kurátory a výtvarnými umělci. Praktickou součástí prezentací projektů byly projekce a inspirativní workshopy oceněných projektů.

Nedělní program víkendového rozborového semináře byl věnován poznávání zlínské architektury, zvláště obnově památníku Tomáše Bati a prohlídkám expozic Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Výstava je přístupná ve všední dny do 31. října v době od 10 do 16 hodin v 74. budově baťovského areálu, Kovárna VIVA a.s., Vavrečkova 5333.

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci se statutárním městem Zlínem, Kovárnou VIVA a.s., Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro vzdělávání, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.