Atakující obrazy II Protiútok!

Druhý přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže , 19.–20. března 2016, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem současného umění DOX.

Pro uspořádání dalšího přípravného semináře k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže bylo záměrně zvoleno Centrum současného umění DOX, jehož poselstvím je představovat a prosazovat současné umění v kontextu témat, která mění dnešní svět. Pražský víkendový seminář v DOX bezprostředně navazuje na obsah zlínského semináře a proto byl pro seminář zvolen metaforický název „Protiútok!“. Vítáni jsou ale samozřejmě všichni výtvarní pedagogové. I ti, kteří ve Zlíně nebyli!

Sobota 19. března 2016
V sobotu si tendence a trendy současného obrazového mediálního působení bude možno prakticky vyzkoušet ve dvou ze čtyř nabízených workshopů. Workshopy jsou koncipovány tak, aby byly jednou z možných inspirací k pedagogickým projektům:

 • Tvůrčí dílna A: Klidný odstup
  Audiovizuální workshop, který svébytným způsobem nadsázky uvádí atakující média do patřičných mezí. Být vtažen do obrazu nebo z něj vystoupit? Přijímat obrazový chaos jako stav světa nebo obrazy filtrovat, blokovat, mazat? Sdílet je nebo nesdílet…
  Lektor: Vladimír Havlík, výtvarník a performer, pedagog katedry výtvarné výchovy PedF Univerzity Palackého v Olomouci
 • Tvůrčí dílna B: Vyhrané hry
  Seminář umožní účastníkům pochopit, v čem je tvorba interaktivních her tvůrčím činem a na čem lze zakládat jejich uměleckou hodnotu. Interaktivní hry nemají dobrou pověst. Jsou převážně brány jako únik z každodennosti života. Účastníci se prostřednictvím vlastní společné tvorby pokusí nalézt prvky, které jim budou pomáhat pochopit, jak iniciovat kreativitu, aby přinášela nové estetické pocity podobně jako u každého inovativního typu umělecké tvorby.
  Lektoři: Michaela Dvořáková a Jan Mikota, ateliér grafického designu a multimédií, katedra počítačové grafiky a designu, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně a Jaroslav Vančát, teoretik výtvarného umění a obrazových médií, pedagog FHS UK a VŠUP v Praze
 • Tvůrčí dílna C: Prezentace kulturních událostí a osobností kultury v médiích
  Na teoretický úvod a rozbor rozhovorů s osobnostmi kultury bude navazovat práce v týmech, zaměřená na prezentaci vybrané kulturní události. Účastníci si budou moci vyzkoušet základní pravidla komunikace s médii v improvizovaném studiu.
  Lektoři: Jan Jirák, katedra mediálních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze a Centrum pro mediální studia a Jiří Závozda, katedra mediálních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze, pražská Metropolitní univerzita, místopředseda Rady České televize
 • Tvůrčí dílna D: Zneužitá architektura
  Seminář si klade za úkol ukázat příklady použití i zneužití architektury v minulosti i současnosti. Architektura plnila vždy základní funkci, jíž bylo vytvoření přístřeší a prostředí pro život lidem. Od samotného začátku ale stavby plnily i další funkce, např. politicko-ideologickou. V současnosti má zneužití architektury několik forem: setření národních a regionálních specifik globální katalogovou produkcí, globalizace investorů nebo jen bezduché budování staveb bez hlubšího smyslu.
  Lektor: Jan Malec, architekt – Ateliér Patrik Kotas, F2 Architekti, Kabinet modelového projektování Fakulty architektury ČVUT, Ateliér Archigroup

 Neděle 20. března 2016
V neděli bude významnou součástí semináře prohlídka aktuální expozice a tvůrčí dílna využívající edukativních lektorských programů DOX.
A na závěr Epos 257, který chystá překvapení, jak je to přímo zakotveno v povaze jeho tvorby! Účastníkům bude formou společného happeningu umožněno vstoupit s atakujícími obrazy do přímého kontaktu („face to face“) tak, aby si mohli uvědomit míru ataku, jíž jsou ve své vizuální sféře vystaveni.

Předpokládaná cena: 1000 Kč (bez ubytování); 1300 Kč (Ubytovna Holešovice, 2–7 lůžkové pokoje, velmi blízko DOX)
Dobré ubytování si můžete též zařídit sami a to např.: Katolický domov studujících (sestry dominikánky), Černá 14, 110 00 Praha 1; Kapucíni Loreta, Loretánské nám. 99/6, 118 00 Praha 1 Hradčany; Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2 – Vinohrady apod.

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení. Závazné přihlášky: do 12. února 2016. Přihlášky posílejte na: Jana Randáková, randakova@nipos-mk.cz, 778 702 496.

Závazná přihláška Atakující obrazy ve formátu doc.