Atakující obrazy II Protiútok!

2. přípravný seminář k 15. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže
19.–20. března 2016, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV).

Pro uspořádání dalšího přípravného semináře k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže bylo záměrně zvoleno Centrum současného umění DOX, jehož poselstvím je představovat a prosazovat současné umění v kontextu témat, která mění dnešní svět. Pražský víkendový seminář v DOX bezprostředně navazuje na obsah zlínského semináře, a proto byl pro seminář zvolen metaforický název „Protiútok!“.
Vítáni jsou ale samozřejmě všichni výtvarní pedagogové. I ti, kteří ve Zlíně nebyli!

PROGRAM

Sobota 19. března 2016
V sobotu si tendence a trendy současného obrazového mediálního působení bude možno prakticky vyzkoušet ve dvou ze čtyř nabízených workshopů. Workshopy jsou koncipovány tak, aby byly jednou z možných inspirací k pedagogickým projektům:

A. Klidný odstup
Workshop, který svébytným způsobem nadsázky uvádí atakující média do patřičných mezí.
Lektor: Vladimír Havlík, autor happeningů, landartových a bodyartových realizací, performer, tvůrce vizuální poezie, autorských knih, pedagog katedry výtvarné výchovy PedF Univerzity Palackého v Olomouci

B. Vyhrané hry
Seminář umožní účastníkům pochopit, v čem je tvorba interaktivních her tvůrčím činem a na čem lze zakládat jejich uměleckou hodnotu.
Lektoři: Michaela Dvořáková a Jan Mikota, ateliér grafického designu a multimédií, katedra počítačové grafiky a designu, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, a Jaroslav Vančát, teoretik výtvarného umění a obrazových médií, pedagog FHS UK a VŠUP v Praze

C. Prezentace kulturních událostí a osobností kultury v médiích
Na teoretický úvod a rozbor rozhovorů s osobnostmi kultury bude navazovat práce v týmech, zaměřená na prezentaci vybrané kulturní události. Účastníci si budou moci vyzkoušet základní pravidla komunikace s médii v improvizovaném studiu. Lektoři: Jan Jirák, katedra mediálních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze a Centrum pro mediální studia, a Jiří Závozda, katedra mediálních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze, pražská Metropolitní univerzita, místopředseda Rady České televize.

D. Zneužitá architektura Seminář si klade za úkol ukázat příklady použití i zneužití architektury v minulosti i současnosti. V současnosti má zneužití architektury několik forem: setření národních a regionálních specifik globální katalogovou produkcí, globalizace investorů nebo jen bezduché budování staveb bez hlubšího smyslu.
Lektor: Jan Malec, architekt – Ateliér Patrik Kotas, F2 Architekti, Kabinet modelového projektování Fakulty architektury ČVUT, Ateliér Archigroup.

 

Neděle 20. března 2016
V neděli bude významnou součástí semináře prohlídka expozice a tvůrčí dílna využívající edukativních lektorských programů DOX. Aktuálním tématem v době konání semináře bude multimediální výstavní projekt Duše peněz, který představí peníze jako fenomén, jehož jsme všichni, dobrovolně či nedobrovolně, součástí. Projekt se zabývá rozsahem, rozmanitostí a absurditou současné situace, kdy každý počin (včetně počinu uměleckého) se stává komoditou. A na závěr Epos 257, který chystá překvapení, jak je to přímo zakotveno v povaze jeho tvorby.

Předpokládaná cena: 1000 Kč (bez ubytování), 1300 Kč (Ubytovna Holešovice, 2–7 lůžkové pokoje, velmi blízko DOX). Dobré ubytování si můžete též zařídit sami, a to např.: Katolický domov studujících (sestry dominikánky), Černá 14, 110 00 Praha 1; Kapucíni Loreta, Loretánské nám. 99/6, 118 00 Praha 1 – Hradčany; Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, 120 00 Praha 2 – Vinohrady apod.

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Závazné přihlášky: do 12. února 2016
Přihlášky posílejte na: Jana Randáková, randakova@nipos-mk.cz, 778 702 496.

Závazná přihláška Atakující obrazy ve formátu doc.