Analýza měst Pacov a Vlčnov 2012

V roce 2012 jsme se rozhodli vypracovat Analýzu dotační a rozpočtové politiky v oblasti kultury ve městě Pacov a v obci Vlčnov. Bylo vybráno město Pacov, které se nachází v kraji Vysočina, a obec Vlčnov jako zástupce Zlínského kraje. Kritériem výběru byla nápadná bohatost kulturních aktivit podpořených kulturní infrastrukturou. Předmětem analýzy není komparace Pacova a Vlčnova. Zaměřili jsme se na popis místní kulturní infrastruktury, systém municipální podpory kulturních a společenských aktivit typických pro oba regiony a samozřejmě na financování kultury z územních rozpočtů.

Analýza dotační a rozpočtové politiky v oblasti kultury ve městě Pacov a v obci Vlčnov 2012 NIPOS

.