Akreditovaný kurz animace pro učitele

Aeroškola a Studio Scala nabízí akreditovaný vzdělávací kurz pro učitele a edukátory zaměřený na animovanou tvorbu, který ukazuje animaci jako metodu propojující klasické výtvarné techniky s moderními technologiemi. Účastníci se během kurzu naučí rozpoznávat jednotlivé animační techniky, seznámí se s vhodným a dostupným technickým vybavením, programy pro animaci a postprodukci, zároveň získají vhled do současných trendů v animaci formou kombinace přednášky, praktických cvičení a ukázek ověřených vzdělávacích postupů. Kurz povedou Martina Chaloupková, Theodora Pfeffermannová a František Topinka.

Termín: 2 víkendy: 2. 3. – 3. 3. a 9. 3. – 10. 3., vždy od 9.00 do 17.00

Místo: ateliér – Studio Scala, Moravské náměstí 127/3, Brno

Kontakt pro přihlášení: info@aeroskola.cz

Odkaz na FB:
https://www.facebook.com/events/1486422632300454/1486422645633786/