Mapování sborové historie (A) a Český sbormistrovský slovník (1945–2020) (B)

Období realizace: 2021–2028

Výzkum je realizován na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury (IP DKRVO).

A) V rámci výzkumu mapujeme sborové hnutí v Českých zemích od roku 1850 po současnost. Posláním je digitalizovat kulturní obsah jako součást nehmotného kulturního dědictví, vytěžit existující zdroje pro získání dalších poznatků a tím přispět k poznání minulosti. 

Výsledky zpracováváme pro využití odborníkům i široké sborové veřejnosti do podoby znalostního webu Národní sborová databáze, která poskytuje informace jak o současném stavu sborů u nás (vyhledávání kulturních aktivit v místech a regionech ČR, kulturní a společenská činnost jednotlivých regionů atd.), tak o historickém kontextu bohaté historie sborové kultury na českém území od poloviny 19. století. 

Výzkum se opírá o spolupráci s experty z oboru včetně akademické půdy, muzikology a předními sbormistrovskými osobnostmi, klíčová je i spolupráce s širokou sborovou veřejností. Na výzkumu se na základě dohody o spolupráci podílí jako externí spolupracovníci vybraní studenti a pedagogové Katedry sbormistrovství PedF UK.

B) Český sbormistrovský slovník mapuje sbormistrovskou scénu za uplynulých 75 let a formou osobnostních strukturovaných slovníkových hesel různých úrovní představuje veřejnosti v několika fázích celý obor sborový zpěv. Jeho hlavním cílem je opakovaná cesta k pramenům, tvorba nejen životopisných, ale i bibliografických a diskografických oddílů a představení nových, dosud nepublikovaných informací.

Aktuální stav bádání:

A) Systematické zmapování sborového hnutí probíhá od roku 2021 v jednotlivých krajích ČR.

B) Slovník je fázi setrvalého doplňování nových hesel.

Výsledky výzkumu:

Významné osobnosti podílející se na výzkumu: