Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Taneční folklor

Kontakt: Kateřina Černíčková • telefon: 221 507 965 • mobil: 778 702 392 • cernickova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Taneční obory >> Taneční folklor >> Přehlídky a festivaly >> Národopisná slavnost v Kinského zahradě

NÁRODOPISNÁ SLAVNOST V KINSKÉHO ZAHRADĚ

Musaion – národopisná expozice Národního muzea

Po celé období své existence v obnoveném provozu Musaionu uskutečňuje Národní muzeum pravidelně ve spolupráci s naší organizací, Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu, odborně kvalitní a divácky přitažlivé koncertní akce. Mezi nimi vyniká Národopisná slavnost v Kinského zahradě, konaná každoročně v krásné zahradě a letohrádku Kinských. Po léta touto akcí společně dokazujeme potřebnost živé prezentace jevů tradiční lidové kultury v Praze, kde si představování jevů tradiční lidové kultury žádá zcela odlišný přístup, než jak je tomu u běžných regionálních a místních festivalů. Každoročně proto připravujeme program, který je opřen o přední folklorní skupiny v České republice, podle aktuálních tematických okruhů vhodně doplněný odborně pojatými doprovodnými akcemi – vstupními přehlídkami krojů či masek s odborným komentářem, doprovodným předváděním vybraných řemesel, tematickými hudebními pořady aj. Naší snahou je v této souvislosti nadále zachovávat spíše komornější ráz akce s důrazem na citlivou volbu stěžejních témat a zasazení jednotlivých částí programu do ojedinělé atmosféry místa. Svojí povahou se jedná o ryze nekomerční kulturně společenskou akci, která představuje českou tradiční lidovou kulturu nejenom v jejích kulturně-historických souvislostech, ale současně ji vnímá jako plnohodnotný článek současného společenského i kulturního života. Datum konání slavnosti je každoročně stanoveno na dobu po 15. květnu, kdy bylo v roce 1896 toto muzeum pod názvem Národopisné muzeum českoslovanské v návaznosti na zakládající instituci, Národopisnou výstavu českoslovanskou 1895, založeno.

Národopisná slavnost je garantována významnými institucemi, kterými jsou Národní muzeum a jeho Národopisné oddělení, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ATRAMA Praha a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost Praha. Partnerem akce je OSA.

Vloženo 21. 04. 2010 v 10:22 do kategorie Informace, Národopisná slavnost v Kinského zahradě, Taneční folklor.

Zhlédnuto 386 krát, z toho dnes 2 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS