Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Taneční folklor

Kontakt: Kateřina Černíčková • telefon: 221 507 965 • mobil: 778 702 392 • cernickova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Taneční obory >> Taneční folklor >> Přehlídky a festivaly >> Tvůrčí taneční dílna

Tvůrčí taneční dílna

Celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů

Je pro nás lidový tanec, či lidová taneční kultura, jakýmsi „dávno ztraceným světem“, který střežíme ze zdánlivě nepodloženého strachu a hluboce zakotvené potřeby autority, anebo se pro nás klíčovým pojmem stává spíše tradice připouštějící neustálou reinterpretaci? Je zohlednění přítomnosti v tvůrčím procesu jakýmsi neadekvátním vetřelcem ohrožujícím klid naší duše? Anebo je vnášení současnosti právě tou těžce uchopitelnou spojnicí mezi čímsi dávno a čímsi dnes?

Hlavní poslání této bienálové přehlídky vyplynulo z potřeby dnešních folklorních souborů vytvořit prostor pro vzájemná setkávání, předávání zkušeností, srovnání, inspiraci a v neposlední řadě pak otevření dialogu nad problémy, s nimiž se v tvůrčím procesu autoři předvedených jevištních kompozic setkávají. Podpořit novou scénickou tvorbu souborů, zaměřit se na hledání nových cest a způsobů uměleckého uchopení hodnot tradiční kultury současnými tvůrci se tak stalo hlavním motivem těchto setkání. Tvůrčí taneční dílna je otevřena všem souborům, které přicházejí se zajímavým projektem – choreografií a novým pohledem na zpracování folklorního materiálu. Neoddělitelnou součástí celkové koncepce přehlídky je hodnocení lektorského sboru, který se však v tomto případě nesoustřeďuje na určení vítězného pořadí souborů. Lektorský sbor je především nositelem tolik vyhledávané zpětné vazby spočívající v odborném posouzení předvedených choreografií a všech jejích komponent.

Těšíme se na setkání na Tvůrčí taneční dílně 2018.

www.jihlava.cz       www.kr-vysocina.cz

 

Vloženo 19. 03. 2010 v 13:21 do kategorie Informace, Tvůrčí taneční dílna.

Zhlédnuto 865 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS