STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Pro média

Zasedání mezinárodní výběrové komise JH 2010

80. ročník národní mezidruhové divadelní přehlídky Jiráskův Hronov je ve své zahraniční částí pojat jako mezinárodní festival CEC AITA/IATA /=Středoevropské sekce mezinárodní nevládní organizace pro amatérské divadlo/.

Jeho koncepce zahrnuje přijetí max. osm inscenací z přihlášek členských národních středisek + na základě dohod přijímá automaticky po jedné inscenaci nominované dalšími regionálními sekcemi zahrnujícími Evropu, tj. CIFTA /=Frankofonní sekce/ a NEATA /=Skandinávsko-pobaltská sekce/.

Dne 9. února 2010 se v zasedací místnosti NIPOS sešla mezinárodní výběrová komise Jiráskova Hronova 2010 ve složení: Josef Hollos /prezident CEC – Rakousko/, Joke Elbers /umělecká komise CEC – Nizozemí/, Lenka Lázňovská /prezidentka českého střediska AITA/IATA/, Milan Strotzer /umělecký ředitel festivalu/, Michal Hecht /sekretář českého střediska AITA/IATA/, Luděk Richter, Milan Schejbal, Jaroslav Kodeš /externí odborníci, divadelní specialisté se znalostí Jiráskova Hronova/.

Do termínu uzávěrky dorazilo na adresu českého střediska AITA/IATA dvanáct přihlášek a jedna nominace. Výběrová komise zhodnotila všechny návrhy a zhlédla DVD s navrhovanými inscenacemi. Na základě jejich umělecké úrovně rozhodla přijmout do programu JH sedm inscenací a přijmout jednu dodanou nominaci.

Festival CEC AITA/IATA jakožto součást 80. Jiráskova Hronova budou tedy tvořit následující inscenace: MANEKEN Studio /Rusko/ – „Žena. Pohádky“; Bimatayim /Izrael/ – Pavel Kohout: „Taková láska“; Das Dokumentartheater Berlin /SRN/ – Martina Schubarth: „…té pak hvězdy jméno bylo Černobyl“; Levočská divadelní společnost /Slovensko/ – Vlado Benko podle povídky Václava Pankovčina: Pastýř; Divadlo J. Kármána Lučenec /maďarská menšina Slovensko/ – Miloš Karásek: „Perón“; Teatre 007 /Makedonie/ – na základě povídek Daniila Charmst: „Hra“; NEST, skupina MUZtheater Zaandam /Nizozemí/ – Suzanne Klomp a kol.: „Småland“ a Te-Nord /Norsko/ – Sonia Mona Din: „Shabbana“.


V Praze dne 19. února 2010

Karel Tomas

zahraniční kontakty NIPOS, 221 507 932

Vloženo 22. 02. 2010 v 12:19 do kategorie Pro média.

Zhlédnuto 169 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS