STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Pro média

Výstup ze statistického šetření

Zde jsou uveřejněny výkonové indikátory za jednotlivé oblasti kultury vybrané ze statistických šetření za rok 2008.

Dávají přehled o počtu subjektů zřizovaných orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, dále občanskými sdruženími, církvemi, podnikateli a podnikatelskými subjekty. Výkony subjektů působících v kultuře jsou též uspořádány po krajích, často i po okresech.

Dále je uvedeno pořadí jednotlivých subjektů seřazených podle vybraného indikátoru (např. návštěvnost, výpůjčky apod.).

Vloženo 18. 01. 2010 v 12:47 do kategorie Pro média.

Zhlédnuto 199 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS