STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> EU

OMC Expertní pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání zejména uměleckém


Ministerstvo kultury má v gesci účast v OMC Expertní pracovní skupině „Synergies with education, especially arts education“, která byla ustanovena v říjnu  roku 2008 k implementaci pracovního plánu Rady EU 2008-2010. Jejím posláním je hledání cest k úspěšnému propojení kulturního a uměleckého vzdělávání a povinné školní výuky. Cílem těchto jednání je prosadit větší roli uměleckých předmětů na školách v zemích EU, a to nejen jako samostatných vyučovacích předmětů, ale jako velmi cenný zdroj kreativního způsobu výuky, dobře a efektivně využitelného i v jiných vyučovacích předmětech.

Prezentace o práci Expertní pracovní skupiny „Synergies with education, especially arts education“, která se konala v NIPOS dne 18. 12. 2009: OMC Expertní pracovní skupina, autorky Mgr. K. Doležalová, Mgr. B. Novotná

Průběžná zpráva Evropské agendy pro kulturu (otevřená metoda koordinace): Expertní pracovní skupiny „Synergies with education, especially arts education“ Průběžná zpráva Evropské agendy pro kulturu, editor: Jean-Marc Lauret, překlad Ministerstvo kultury.

 

 

Vloženo 13. 01. 2010 v 13:10 do kategorie EU.

Zhlédnuto 249 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS