STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Pro média

Letošní téma: Kulturní domy

logo_mk_male

Pod pojmem kulturní dům je možné si představit objekty, ve kterých působí právní subjekty zabývající se pořádáním nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcí.  Kulturní domy a podobná zařízení, jako jsou centra, střediska, multikulturní zařízení adal. jsou typické tím, že jsou zřizované a financované výhradně samosprávami. 

Kulturními domy se donedávna nikdo nezabýval a není ani známo, kolik jich v naší republice existuje.  Národní informační a poradenské středisko pro kulturu zahájilo statistické šetření KD  teprve v roce 2007 a zatím je k dispozici velmi málo podkladů.

Co se snažíme zjistit: Jejich množství, právní formy existence, druhy nabídek a návštěvnost, technické vybavení, plány do budoucnosti, stav budov.

Chtěli bychom také  čtenářům nabídnout zajímavé informace z historie, či zkušenosti obyvatel těch obcí, kde KD ani podobné zařízení neexistuje.

www.mistnikultura.cz

Vloženo 12. 06. 2009 v 10:31 do kategorie Pro média.

Zhlédnuto 209 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS