STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

Loutkářská konzervatoř aneb Loutkové divadlo v praxi

loutky-konzervator-ik6gk

V říjnu začíná druhý cyklus „Loutkářské konzervatoře“, kterou povedou Pavla Dombrovská a Luděk Vémola, zakladatelé Divadla Líšeň. Přihlásit se můžete do 30. září 2017. Loutkářskou konzervatoř pořádá NIPOS-ARTAMA Praha a Spolek pro vydávání časopisu Loutkář za finančního přispění Ministerstva kultury ČR.

Motto

Loutkové divadlo je specifickým fenoménem české národní kultury. Specifikem českého loutkového divadla vždycky byly a dodnes zůstávají: silné divadelně sdělné téma, přitažlivé výtvarné zpracování, loutkářská dovednost, týmová spolupráce a v neposlední řadě i humor.

Zaměření loutkářské konzervatoře

Druhý cyklus „Loutkářské konzervatoře“ je opět určený všem, kteří jsou okouzleni loutkovým divadlem. Nezáleží přitom, zda nějakou loutkářskou zkušenost mají, nebo ne. Hlavním cílem je hledání a objevování možností loutkového divadla jako jedné z alternativ současného moderního umění se zaměřením na praktickou realizaci. Budeme se zabývat všemi divadelními komponenty, hereckou, vizuální, zvukovou i diváckou složkou. Součástí vzdělávání bude i nezbytné poznávání divadelní teorie, loutkářské tradice a její historie, ale také sledování současné tvorby českých i zahraničních loutkářů. Cyklus je vhodný pro herce, režiséry nebo vedoucí loutkářských amatérských souborů a další zájemce z řad pedagogů mateřských a základních škol či pracovníků volného času dětí a mládeže. Loutkářskou konzervatoř pořádá Spolek pro vydávání časopisu loutkář a NIPOS ARTAMA Praha ve spolupráci s Chrudimskou Besedou a Divadlem Líšeň.

Rozsah loutkářské konzervatoře

První ročník druhého cyklu „Loutkářské konzervatoře“ se uskuteční v sedmi víkendových setkáních (od pátečního podvečera do nedělního poledne) od října 2017 do června 2018 a v jednom šestidenním soustředění v rámci Loutkářské Chrudimi 2018.

Náplň loutkářské konzevratoře

Jednotlivá setkání budou naplněna především praktickou tvorbou zaměřenou na rozvoj dovedností spojených s realizací divadelní inscenace a budou doplněna teoretickými přednáškami z následujících oblastí: loutkářské historie, dramaturgie, režie, scénografie a hudby; dále návštěvami vybraných divadelních festivalů a představení (nebo sledováním jejich videozáznamů); setkáváním s tvůrci a praktickými tvůrčími aktivitami samotných účastníků pod vedením lektorů. Výsledky prvního ročníku mohou být prezentovány na Loutkářské Chrudimi v roce 2018 jako klauzurní práce nebo cvičení na téma „Od návrhu k realizaci“.

Lektoři loutkářské konzervatoře

Kmenoví lektoři:
Druhý cyklus Loutkářské konzervatoře povedou Pavla Dombrovská a Luděk Vémola, zakladatelé Divadla Líšeň, které vzniklo v roce 1998 v Brně–Líšni. Oba autoři experimentují s různými divadelními formami. Pro svou tvorbu využívají především loutky, masky a objekty, pracují s pohybovou a zvukovou stylizací. Jejich inscenace jsou výsledkem dlouhého tvůrčího i lidského hledání mnohdy přesahujícího oblast divadla. Hrají pro děti i dospělé po celé republice a na zahraničních festivalech. Významnou část jejich tvorby zaujímají inscenace s lidskoprávní a politickou tematikou. Podstatná je také jejich dlouhodobá spolupráce s romskými umělci – tanečníky a hudebníky a spolupořádání festivalů Líšeň sobě a Líšeňské ostatky.
Pavla Dombrovská, autorka, režisérka, scenáristka, herečka a zpěvačka divadla Líšeň. Je mimo jiné je autorkou inscenací vytvořených ve spolupráci s romskými umělci: Paramisa – Chytrý hloupý Rom (prem.: 18. 10. 2005) a Princezna Tma a autorkou nebo spoluautorkou inscenací Mazel a Sakumprásk (zlá fraška o moci), prem.: 29. 12. 2016, Hygiena krve (prem.: 20. 11. 2014), Putin lyžuje (prem.: 3. 5. 2010), Žabáci (Sny starého dědka), prem.: 20. 1. 2009, Robinson (prem.: 14. 1 2004), Domovní requiem (zlá hra), prem.: 22. 3. 2003, Sávitrí (prem.: 20. 9. 1999).
Luděk Vémola, herec, autor loutek, scénografie i hudby a spoluautor mnoha inscenací, například scény k Domovnímu requiem (zlá hra), prem.: 22. 3. 2003, výpravy k inscenaci Mazel a Sakumprásk (zlá fraška o moci), prem.: 29. 12. 2016 či Hygieny krve (prem.: 20. 11. 2014)
Lektoři jednotlivých setkání:
Významní tvůrci profesionálního, nezávislého i amatérského loutkového divadla.

Cena loutkářské konzervatoře

Kurzovné: 3200 Kč
Cena obsahuje: nájem prostorů pro konání konzervatoře, materiál a lektorné za sedm víkendových lekcí a za červencové soustředění. V ceně není započítána doprava, strava a ubytování frekventantů (ubytování nabízíme ve vlastním spacáku zdarma nebo zajištění penzionu).

Termíny

6.-8. 10. 2017 (Poniklá,okres Semily, v rámci festivalu stínového divadla)
10.-12. 11. 2017 (Chrudim)
12.-14. 1. 2018 (Chrudim)
23.-25. 2. 2018 (Chrudim)
20.-22. 4. 2018 (Chrudim)
15.-17. 6. 2018 (Plzeň, v rámci festivalu Skupova Plzeň)
29. 6.-5. 7. 2018 (Chrudim, v rámci festivalu Loutkářská Chrudim)

Přihlášky

Přihlášku najdete zde: PŘIHLÁŠKA. Zájemci se mohou hlásit do 30. září 2017.

První víkendové soustředění se uskuteční 6.–8. 10. 2017.

Vloženo 24. 08. 2017 v 09:44 do kategorie Aktuality, Aktuálně, Loutkářská konzervatoř.

Zhlédnuto 348 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS