Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský sborový zpěv

KONTAKTY
Michaela Králová • telefon: 221 507 977 • mobil: 778 702 491 • e-mail: kralova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk
Knihovna a databáze not:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský sborový zpěv >> Přehlídky a festivaly >> Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů

Program a zvláštní ceny poroty, 2019

ZVLÁŠTNÍ CENY POROTY 2019

 

KATEGORIE II A

ZVONEČEK, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

sbormistryně: Miroslava Lendělová

zvláštní cena za přirozený a kultivovaný dětský hlasový projev

 

MALÉ SLUNÍČKO, ZŠ Moskevská 2929, Kladno

sbormistr: Lukáš Mekiňa

zvláštní cena za originální interpretaci skladby Tancovala a neznala od Márie Jašurdové

 

miniDIZO, ZUŠ Alfréda Radoka, Valašské Meziříčí

sbormistryně: Eva Ježíková

zvláštní cena za rozvoj komplexní muzikality zpěváků

 

DA CAPO, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice

sbormistyně: Václava Míková

zvláštní cena za hlasovou kulturu a propacovanou interpretaci skladeb

 

MODRÁSCI, ZŠ Boženy Němcové 2, Litoměřice

sbormistryně: Alexandra Pallasová

zvláštní cena za příkladnou hlasovou kulturu a celkovou muzikalitu

a Magdaleně Pallasové za klavírní doprovod

 

 

KATEGORIE II B

ROLNIČKA PRAHA – DOPLŇOVACÍ SBOR, Spolek rodičů a přátel DPS Rolnička Praha

sbormistr: Karel Virgler

zvláštní cena za dramaturgii přehlídkového vystoupení

a Filipu Martinkovi za klavírní doprovod

 

DA CAPO, ZUŠ Rokycany

sbormistryně: Alena Vimrová

zvláštní cena za procítěné provedení písně Měla jsem chlapce v úpravě od Miroslava Raichla

 

LILIUM, ZUŠ Bedřicha Smetany, Litomyšl

sbormistryně: Lucie Vavřínová

zvláštní cena za hlasovou kulturu a celkový umělecký dojem

a Markétě Hegrové za klavírní doprovod

 

MUSIC BODO – starší oddělení, BoDo centrum, Olomouc

sbormistryně: Hana Vyroubalová

zvláštní cena za stylové provedení skladby Hořec od Ivana Kurze

 

STUDÁNKA, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

sbormistryně: Inka Pospíšilová

zvláštní cena za provedení skladby Ticket to ride

 

MOTÝLEK, Hudební škola AM a ZŠ Vyškov

sbormistr: Aleš Musil

zvláštní cena za scénické provedení skladby Fašank od Luboše Fišera

 

 

KATEGORIE I B

MEZISSIMO, ZŠ České Meziříčí

sbormistryně: Marta Světlíková

zvláštní cena za příkladnou dramaturgii přehlídkového vystoupení

 

VRABČÁCI, ZŠ Mozartova 24, Jablonec nad Nisou

sbormistr: Pavel Žur

zvláštní cena za provedení skladeb Emila Hradeckého

 

TRALLALA, ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Český Těšín

sbormistryně: Beata Brzóska

zvláštní cena za hlasovou kulturu a muzikální projev

a Beatě Brzósce za úpravu a provedení skladby Hej, rozwidnio sie

 

 

ODBORNÁ POROTA: 

PaedDr. Ivana Kleinová, sbormistryně dětského pěveckého sboru Domino, Opava

Mgr. Karel Štrégl, sbormistr dětského pěveckého sboru Carmina, Rychnov nad Kněžnou

MgA. et Mgr. Marek Valášek, PhD., sbormistr komorního smíšeného sboru Piccolo coro, sborů Pražské konzervatoře a fakultního smíšeného sboru PedF UK

MgA. et Mgr. Michal Jančík, sbormistr dětského pěveckého sboru Kantiléna, Brno

PhDr. Jan Pirner, sbormistr dětského pěveckého sboru Radost Praha

 

 

HARMONOGRAM PŘEHLÍDKY 2019

PÁTEK 24. 5. 

18.30–20.30, 1. přehlídkový koncert (Koncertní síň Uničov, Haškova 217)

Zvoneček (Karlovy Vary)

Malé Sluníčko (Kladno)

miniDIZO (Valašské Meziříčí)

Da Capo (České Budějovice)

Rolnička Praha – Doplňovací sbor

Da Capo (Rokycany)

Lilium (Litomyšl)

 

SOBOTA 25. 5.

10.00–12.00, 2. přehlídkový koncert (Koncertní síň Uničov, Haškova 217)

Music BoDo – starší oddělení (Olomouc)

Mezissimo (České Meziříčí)

Vrabčáci (Jablonec nad Nisou)

Studánka (Bystřice nad Pernštejnem)

Trallala (Český Těšín)

Modrásci (Litoměřice)

Motýlek (Vyškov)

 

14.00–15.00 (Koncertní síň Uničov, Haškova 217)

koncert hosta přehlídky: dětský pěvecký sbor Severáček (Liberec) pod vedením Silvie Pálkové

 

15.00–16.00 (Masarykovo náměstí)

v případě příznivého počasí – společné zpívání všech sborů, Dechový orchestr Haná

 

18.00–19.30, závěrečný koncert (Koncertní síň Uničov, Haškova 217) 

vystoupí zde všechny zúčastněné sbory s jednou vybranou skladbou, předání diplomů a zvláštních ocenění

 

20.00, závěrečné posezení sbormistrů, program pro děti

 

NEDĚLE 26. 5.

dopoledne sbory odjíždějí domů

 

ODBORNÁ POROTA: 

PaedDr. Ivana Kleinová, sbormistryně dětského pěveckého sboru Domino, Opava

Mgr. Karel Štrégl, sbormistr dětského pěveckého sboru Carmina, Rychnov nad Kněžnou

MgA. et Mgr. Marek Valášek, PhD., sbormistr komorního smíšeného sboru Piccolo coro, sborů Pražské konzervatoře a fakultního smíšeného sboru PedF UK

MgA. et Mgr. Michal Jančík, sbormistr dětského pěveckého sboru Kantiléna, Brno

PhDr. Jan Pirner, sbormistr dětského pěveckého sboru Radost Praha

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Zvláštní ocenění poroty, 2018

 

Carmina tř. 4. A, ZŠ s RVHv, Pardubice, kategorie I A

sbormistryně: Ivana Bednářová

zvláštní cena za příkladnou pedagogickou práci

 

Cvrčci, ZŠ Starý Jičín, kategorie I A

sbormistryně: Žaneta Bezděková

zvláštní cena za příkladnou práci sboru na základní škole

 

Děti z Jevišovic I, ZŠ a MŠ Jevišovice, kategorie II A

sbormistryně: Ivana Peksová

zvláštní cena za nápadité provedeni skladby Ježibaba

 

Gutta, ZŠ a MŠ generála Pattona, Dýšina, kategorie I A

sbormistryně: Bedřiška Koželuhová

zvláštní cena za inspirativní provedení skladby Naše klavíristka od Věroslava Neumanna

 

Jiřičky Minorky, ZUŠ Mladá Boleslav, kategorie II A

sbormistryně: Jiřina Jiřičková

zvláštní cena za výbornou hlasovou kulturu a dramaturgii přehlídkového vystoupení

 

Jiskřička, ZŠ Praha 10, kategorie I A

sbormistryně: Anna Nebáznivá 

zvláštní cena za výtečně zvládnuté vícehlasé skladby

 

Music BoDo – mladší, BoDo centrum, Olomouc, kategorie II A

sbormistryně: Hana Vyroubalová

zvláštní cena za živý a radostný projev

 

Písnička, ZŠ Heřmanův Městec, kategorie I B

sbormistryně: Ludmila Štěpánová

zvláštní cena za pěkné provedení skladby Dlouho můj holečku od Ilji Hurníka

 

Pramen, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kategorie II A

sbormistryně: Inka Pospíšilová

zvláštní cena za příjemný a přirozený projev

 

Rarášci, ZUŠ Náchod, kategorie II A

sbormistr: Zbyněk Mokrejš

zvláštní cena za trvale vysokou interpretační úroveň sboru

 

Skřivánek, ZUŠ Jablonec nad Jizerou, kategorie II A

sbormistryně: Květa Kavánová

zvláštní cena za dramaturgii koncertního programu a využití dětských sólistů

 

Zvonky, ZUŠ Hulín, II B

sbormistryně: Dana Zapletalová

zvláštní cena za vynikající hlasovou kulturu a za výtečnou interpretaci skladeb Jana Maláta

 

Zvonky, ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek, kategorie II A

sbormistryně: Milada Klátilová

zvláštní cena za energický a radostný projev

 

 Další zvláštní ocenění:

 zvláštní cena sbormistru Zbyňku Mokrejšovi (DPS Rarášci) za přesvědčivý dirigentský výkon

 zvláštní cena sbormistryni Jiřině Jiřičkové za příkladnou práci s dětským sborem

 zvláštní cena Romanu Černému (DPS Rarášci) za citlivý klavírní doprovod

 

V odborné porotě letos budou tito sbormistři: Jaroslava Macková, Katarína Duchoňová, Jiří Skopal, Michal Jančík, Josef Surovík

 

PROGRAM

PÁTEK 25. 5. 2018, Koncertní síň Uničov (Haškova 217)

18.30 – 20.30 (1. přehlídkový koncert)

Gutta, Dýšina
Jiskřička, Praha
Jiřičky Minorky, Mladá Boleslav
Carmina tř. 4.A, Pardubice
Zvonky, Písek
Rarášci, Náchod
Music BoDo mladší, Olomouc

 

SOBOTA 26. 5. 2018, Koncertní síň Uničov (Haškova 217)

10:00 – 12:00 (2. přehlídkový koncert)

Pramen, Bystřice nad Pernštejnem
Děti z Jevišovic I., Jevišovice
Cvrčci, Starý Jičín
Písnička, Heřmanův Městec
Skřivánek, Jablonec nad Nisou
Zvonky, Hulín

 

14.00 – 15.00, Koncertní síň Uničov (Haškova 217)

koncert hosta přehlídky – dětský sbor Medvíďata, Český Krumlov

 

15.00 – cca 16.00, Masarykovo náměstí

zpívání sborů společně s Dechovým orchestrem Haná

 

18.00 – 19.30, Koncertní síň

závěrečný koncert a předání diplomů, každý sbor vystoupí s jednou skladbou

 

20.00

večerní posezení pro sbormistry a hosty přehlídky, program pro děti

 

NEDĚLE 27. 5. 2018

po snídani sbory odjíždějí domů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo 17. 05. 2017 v 09:09 do kategorie Aktuálně, Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, Program.

Zhlédnuto 652 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS