STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Zahraniční styky

Zápis 1/17

Výsledky korespondenčního jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo v období 22. – 24. 2. 2017:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Přijetí:
Michael Samir, Velká Británie (je občanem ČR, ale ve Velké Británii má trvalý pobyt), lektor semináře – Modrý kocour, krajská divadelní přehlídka (směrem k Pikniku Volyně, Šrámkovu Písku a Mladé scéně, letos s rozšířeným vzdělávacím programem), Turnov, mezi 24. až 26. 2. 2017, žadatel Turnovská Bohéma, z. s.
4 000 Kč (doprava)

Vloženo 18. 02. 2017 v 10:24 do kategorie Zahraniční styky, Zápisy.

Zhlédnuto 90 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS