STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Zahraniční styky

Zápis 1/2016

Výsledky korespondenčního jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo v období 1. – 7. 4. 2016:

Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Přijetí:
PhDr., Zuzana Školudová, Slovensko, Jan Schmolling, Německo – členové poroty a lektoři seminářů na 36. národní soutěži a výstavách amatérské fotografie 2016, Svitavy, Praha, Turnov, mezi 12. 4. a 16. 5. 2016, žadatel Svaz českých fotografů
12 000 Kč (5 800 Kč lektorné, 6 200 Kč pobytové náklady a doprava)

Michael Woodwood, Velká Británie – lektor semináře pro vedoucí dětských souborů a pedagogy na Dětsk scéně, celostátní přehlídce dětského divadla a dramatické výchovy se vzdělávacím programem, Svitavy, 10. – 16. 6. 2016, žadatel Sdružení pro tvořivou dramatiku, z.s
20 000 Kč (3 000 Kč dopravné lektora, 6 000 Kč ubytování lektora, 4 000 Kč ubytování tlumočnice, 7 000 Kč tlumočení semináře)

Jozef Krasula, Slovensko – člen lektorského sboru (poroty) přehlídky Šrámkův Písek, celostátní přehlídky experimentujícího divadla, Písek, 27. – 29. 5. 2016, žadatel Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s.
8 000 Kč (6 000 Kč lektorné, 2 000 Kč doprava a stravné)

Vloženo 18. 04. 2016 v 09:58 do kategorie Zahraniční styky, Zápisy.

Zhlédnuto 26 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS