Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské výtvarné aktivity

Kontakt: Mgr. Jana Randáková • telefon: 221 507 971 • mobil: 778 702 496 • mobil: 721 456 397 • e-mail randakova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské výtvarné aktivity

Cena Ministerstva kultury pro výtvarného pedagoga Jana Svobodu

Významnou součástí 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže ve Zlíně bylo udělení ceny Ministerstva kultury za neprofesionální umění v oblasti dětských estetických aktivit PaedDr. Janu Svobodovi. 

Cenu za významný podíl na formování moderní výtvarné výchovy prostřednictvím aktuálních metodických postupů a za dlouholetou aktivní činnost ve výtvarném oboru dne 15. října 2016 slavnostně předala zástupkyně Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová.

Návrh podalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA v souladu s doporučením odborné rady pro dětské výtvarné aktivity, protože PaedDr. Jan Svoboda patří ke stěžejním osobnostem české výtvarné pedagogiky. Na rozvoji výtvarného oboru se podílí dlouhá léta jako didaktik, pedagog a lektor.
Je neustálým propagátorem progresivních tendencí a mezioborové spolupráce ve výuce. Působí v odborné radě pro dětské výtvarné aktivity a je kurátorem a originálním architektem celostátních přehlídek výtvarných prací dětí a mládeže, které z pověření Ministerstva kultury organizuje NIPOS-ARTAMA.

Blahopřejeme!

 

Vloženo 01. 01. 2017 v 12:00 do kategorie Dětské výtvarné aktivity.

Zhlédnuto 309 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS