Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské výtvarné aktivity

Kontakt: Mgr. Jana Randáková • telefon: 221 507 971 • mobil: 778 702 496 • mobil: 721 456 397 • e-mail randakova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské výtvarné aktivity >> Přehlídky a festivaly >> Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

Ve Zlíně budou vystaveny ATAKUJÍCÍ OBRAZY

První funkcionalistické město světa a urbanistický skvost Zlín bude od 14. do 31. října 2016 hostitelským místem pro uskutečnění jubilejní 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže s  názvem ATAKUJÍCÍ OBRAZY.

Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže, z pověření Ministerstva kultury organizované Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS), mají dlouholetou tradici a jsou ojedinělou akcí v oboru.  Přehlídky nemají charakter soutěže, ale představují aktuální pojetí a směřování metodických postupů výtvarných pedagogů při práci s dětmi a mládeží v rozmezí tří let. Cílem přehlídek je nalézat a propagovat metody tvůrčí práce s dětmi, které rozšiřují či objevně přetvářejí dosavadní přístupy k výtvarnému oboru. To se netýká pouze inovace  prostředků vizuální tvorby, ale zejména pozornosti k současným tématům a jejich vizuálního uchopení v kontextu s vývojem současného umění.

Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže „Atakující obrazy“ reaguje na nejnovější trendy vizuální kultury s přihlédnutím k měnící se povaze obrazů i jejich mediálního působení. Obrazy se stávají aktivními, často proti nám agresivně vystupují a vyžadují naše reakce. Téma přehlídky je voleno tak, abychom hledali a nalézali strategie, jak je přijímat, jak takovýmto obrazům čelit, ale také jak je umět využít pro aktivní komunikaci a poznávání.

O víkendu 14. – 16. října proběhne rozborový seminář pro výtvarné pedagogy spojený s vernisáží. Program semináře bude zahájen v pátek ve Zlínském zámečku. V průběhu prezentace výtvarných projektů zúčastněných škol bude iniciován prostor pro konfrontaci názorů a výměnu zkušeností výtvarných pedagogů v dialogu s kurátory a výtvarnými umělci. Praktickou součástí prezentací budou projekce a performativní nebo konceptuální akce. Během víkendu navštíví účastníci semináře interaktivní expozici ORBIS PICTUS PLAY, expozici Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Urbanizmus ve Zlíně připomene prezentace obnovy památníku Tomáše Bati a komentovaná prohlídka baťovského bydlení. Na vernisáži v sobotu 15. října 2016 v prostoru Kovárny VIVA a.s. bude slavnostně zahájena výstava 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže, vyhlášeny oceněné projekty a udělena Cena Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za celoživotní přínos v oblasti výtvarných činností dětí a mládeže. Výstava v prostorách Kovárny VIVA a.s., Vavrečkova 5333, 74. budova, Zlín bude pro veřejnost otevřena ve všední dny od 17. do 31. října 2016.

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS, útvar ARTAMA, ve spolupráci se statutárním městem Zlínem, Kovárnou VIVA a.s., Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro vzdělávání, Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně. Přehlídka se připojuje ke kampani na podporu čtení Rosteme s knihou. 

Vloženo 04. 10. 2016 v 13:25 do kategorie Archiv, Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, Dětské výtvarné aktivity, NIPOS, Pro média.

Zhlédnuto 102 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS