STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

Výsledky účtu kultury ČR za rok 2014

NIPOS zveřejnil dne 30. května na svých webových stránkách Výsledky účtu kultury ČR za rok 2014. V časové řadě je to již šesté zpracování ekonomických dat o kultuře do podoby satelitního účtu.

Analýza výsledků účtu vychází z vymezení rozsahu sektoru kultury a jeho členění z pohledu rozdílných kulturních aktivit, z inventury využitelných disponibilních dat včetně posouzení stupně jejich věrohodnosti a uzavírá se charakteristikou ekonomických výsledků činnosti kulturních institucí.

V prvé řadě přináší informace o výši finančních zdrojů vstupujících do kultury. Jejich objem dosáhl téměř 226 mld. Kč a v porovnání s předcházejícím rokem se o 3 % zvýšil. Dlouhodobý strukturální pohled ukazuje, že od r. 2010 se na financování kulturních aktivit stále více podílejí domácnosti a také veřejné výdaje, a to na úkor podnikové sféry a neziskových institucí. Každý z uvedených zdrojů zaujímá ve financování kultury své místo. Zatímco veřejné výdaje směřují především do oblasti kulturního dědictví, interpretačního umění a uměleckého vzdělávání, tak výdaje domácností a zejména podnikové sféry do tisku, audiovize, reklamy a architektury.

S počínajícím návratem ekonomického růstu v roce 2014 souvisí i výrazně lepší hospodářské výsledky kulturních institucí (objem jejich zisku se v porovnání s předcházejícím rokem zvýšil zhruba o 70 %). Naopak výrazně poklesl podíl těch, jejichž ekonomické výsledky končily ztrátou. V makroekonomických ukazatelích došlo v porovnání s rokem 2013 také ke zlepšení. Při mírném zvýšení produkce klesla výrazněji mezispotřeba (o 1,5 %) a hrubá přidaná hodnota tak vzrostla o 2,6 %. Podíl kultury na hrubém domácím produktu vytvořeném v celé ekonomice se meziročně zvýšil zhruba z 1,34 % na 1,40 %. Známky oživení potvrzují v neposlední řadě i naturální data o návštěvnosti kulturních institucí, ta se celkově v porovnání s předcházejícím rokem zvýšila bezmála o 6 %.

Více na http://www.nipos-mk.cz/?p=8776

Kontakt:

PhDr. Jana Radová, NIPOS, vedoucí Centra informací a statistik kultury, email: radova@nipos-mk.cz, tel.: 221 507 920

Vloženo 10. 06. 2016 v 07:58 do kategorie Aktuality, CIK, Pro média, Satelitní účet kultury, Statistika kultury.

Zhlédnuto 107 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS