INFORMACE A KONZULTACE
V OBLASTI MÍSTNÍ KULTURY

Kontakt: NIPOS-REGIS
P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 941
e-mail: regis@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

REGIS >> Vlastní studie ke kultuře: >> Analýzy

Závěrečná zpráva o projektu výzkumu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře …

V uplynulých dvou letech jsme pracovali na výzkumném projektu Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993 se zaměřením na analýzu vlivu reformy veřejné správy na strukturu výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury (zaměření na oblast místní a regionální kultury). Identifikační kód projektu : DA04P01OUK001

Závěrečnou zprávu ve třech svazcích jsme publikovali pod ISBN 80-7086-200-0. Se stručným zněním závěrů, ke kterým jsme v průběhu prací dospěli se můžete seznámit v následujícím dokumentu:

Stručná informace k výsledkům projektu VaV (formát DOC, velikost 155 kB)

autor:  PhDr. Alena Mockovčiaková


Vloženo 29. 11. 2006 v 11:28 do kategorie Analýzy, Výzkum a vývoj.

Zhlédnuto 1 276 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS