Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Středoškolský sborový zpěv

KONTAKTY
Mgr. Barbora Hanslianová • tel.: 221 507 975 • mobil: 774 058 219 • e-mail: hanslianova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz
Knihovna a databáze not:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Hudební obory >> Středoškolský sborový zpěv >> Přehlídky a festivaly >> Skladatelská soutěž Opus ignotum (Composers' Competition)

Skladatelská soutěž Opus ignotum

for English scroll down

Pořadatelé si kladou za cíl podpořit vznik nových děl, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecké soubory. Soutěžní skladby hodnotí odborná porota složená z významných českých skladatelských a sbormistrovských osobností.

Základní pravidla:

Skladby posílejte e-mailem na adresu kacafirkova@nipos-mk.cz nejpozději do 31. května 2018

Autoři vítězných skladeb obdrží finanční odměnu 2 000 Kč, jejich skladby budou vydány ve sborníku a provedeny na Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů Opava cantat.

Více najdete v propozicích.

 

Composers‘ competition Opus ignotum

The organizers set themselves the task of initiating and supporting creation of new works which would be distinctive in composition and accessible for interpretation and which would be of benefit for the repertoire of non-professional choirs.
Composers, without any age and/or nationality limitations, may enter into the competition with their compositions (max. one in each category).

Basic rules:


Each composition should be sent by e-mail (address: kacafirkova@nipos-mk.cz) till 31st May 2018.

The winning compositions will be performed during National Festival of Youth Choirs Opava cantat in Opava (Czech Republic) and will be published by NIPOS.

More information in Terms and conditions

 

Vloženo 27. 04. 2016 v 12:12 do kategorie Informace, Skladatelská soutěž Opus ignotum (Composers' Competition).

Zhlédnuto 652 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS