STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Zahraniční styky >> Zápisy

Zápis 3/2015

Výsledky korespondenčního jednání odborné komise NIPOS pro výběrové řízení pro podporu vybraných zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které se konalo v období 20. – 22. 10. 2015:
Na základě dodaných přihlášek v souladu se „Zásadami“ byl ředitelce NIPOS navržen, a poté v následující podobě schválen podíl NIPOS:

Přijetí:
Nanny ter Wiel, Nizozemí, lektorka a sbormystrině na 7. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 2015, Opava, 19. – 22. 11. 2015, žadatel Mendelovo gymnázium Opava, p.o.
12 000 Kč (6 200 Kč doprava, 2 300 Kč pobytové náklady, 3 500 Kč lektorné)

Taneční studio Vivona, Čakovec, Chorvatsko (13 osob) a Company Ballerino, Lembeerk, Belgie (18 osob), v jejich rámci i lektorka semináře a členka odborné poroty přehlídky Natascha Pire, inspirativní vystoupení, seminář a lektorka na 29. celostátní přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2015, Jablonec nad Nisou, 29. 10. – 1. 11. 2015, žadatel Taneční a pohybové studio Magdaléna, o.s. Rychnov u Jablonce nad Nisou
33 000 Kč (10 000 Kč doprava v ČR, 6 000 Kč tlumočnické služby, 17 000 Kč ubytování)

Divadelní soubor IMRO ZUŠ IWK, Považská Bystrica, Slovensko, inspirativní vystoupení na 26. celostátní dílně středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení 2015, Bechyně, 22. – 25. 10. 2015, žadatel Sdružení pro tvořivou dramatiku, z.s.
9 400 Kč (doprava)

Vyslání:
Anna Hrnečková, členka STD, redaktorka časopisu Tvořivá dramatika, lektorka, Pracovní setkání evropské sekce IDEA, světové organizace dramatické výchovy, Vilnius, Litva, 27. -29. 11. 2015, žadatel Sdružení pro tvořivou dramatiku, z.s.
10 000 Kč (7 000 Kč doprava, 3 000 Kč ubytování)

Vloženo 20. 12. 2015 v 13:58 do kategorie Zápisy.

Zhlédnuto 55 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS