Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětské výtvarné aktivity

Kontakt: Mgr. Jana Randáková • telefon: 221 507 971 • mobil: 778 702 496 • mobil: 721 456 397 • e-mail randakova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětské výtvarné aktivity >> Přehlídky a festivaly >> Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže

Propozice 16. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže 2019 Téma: Sdílená imaginace

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Antonína Staňka pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Zlín Film Festivalem, Fakultou humanitních studií a Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, statutárním městem Zlín, Zlínským krajem, Národním ústavem pro vzdělávání, Národním institutem pro další vzdělávání, Českou sekcí INSEA a Asociací výtvarných pedagogů.

I. CHARAKTERISTIKA PŘEHLÍDKY

Trienále celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže, z pověření Ministerstva kultury organizované Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu, útvarem ARTAMA, přináší vždy to nejzajímavější z oblasti výtvarného oboru na území celé ČR. Přehlídka nemá charakter soutěže. Jejím cílem je nalézat a propagovat metody tvůrčí práce výtvarných pedagogů, muzejních edukátorů a lektorů s dětmi a mládeží, které rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru.

II. AKTUÁLNÍ TÉMA: SDÍLENÁ IMAGINACE

„Imaginace je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy či obrazy. Zahrnuje vzpomínky, denní snění, fantazii a sny, umocňuje zážitky. Je významným pramenem poznání a zdrojem vědecké i umělecké inspirace a neodmyslitelnou součástí života člověka. Je také prvotním příjemcem našich bezprostředních pozorování světa, jenž nás obklopuje – to, co chápeme jako otisk skutečnosti, je totiž utvářeno  z lidské imaginace. Obrazy nejsou vyjádřením skutečnosti, ale projevem a formováním imaginativních představ, pocházejících z našich interakcí se světem. U každého z nás jsou jedinečné a nezastupitelné. Pomáhají i v kooperaci a koordinaci našich představ s představami ostatních. Je důležité, aby každý ovládal takové způsoby vizuální  tvorby, jimiž by vlastní obrazné představy dokázal mezi ostatními uplatnit.“

Inspiraci k tématu najdete v dokumentu „K tématu SDÍLENÁ IMAGINACE“ zde.

III. PŘÍPRAVA NA PŘEHLÍDKU

K 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže byly organizovány dva přípravné semináře. První přípravný seminář SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK (květen 2017, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně) nalézal odpovědi na otázku, jakým způsobem ovlivňují nová média včetně sociálních sítí obsah výtvarné výchovy. Druhý přípravný seminář SDÍLENÁ IMAGINACE (duben 2018, MeetFactory, DOX) se zabýval intermediálními postupy a různými možnostmi obrazové komunikace.
Účast na přehlídce není podmíněna účastí na přípravných seminářích.

IV. POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY

V. HODNOCENÍ A VÝBĚR

Vystaveny budou všechny kolekce výtvarných prací dětí a mládeže přihlášené elektronickou formou a zaslané nebo dovezené do Zlína v daném termínu. NIPOS-ARTAMA jmenuje pro hodnocení všech zaslaných projektů tým kurátorů složený z teoretiků výtvarného oboru, didaktiků a aktivních výtvarných umělců. Reflexe probíhá formou veřejné diskuse při rozborovém semináři na výstavě.

VI. ORGANIZAČNÍ INFORMACE A POŽADAVKY

16. celostátní přehlídka se koná v rámci 59. ročníku Zlín Film Festivalu 2019, a tím se naskýtá příležitost k přemýšlení o tématu v širších kontextech oborových přesahů i zvolených médií. Přehlídka bude instalována v budově Vzdělávacího komplexu UTB (U18), Štefánikova 5670, ve Zlíně, kde se mohou uplatnit sofistikované a obsahově cíleně koncentrované celky. Zasílejte kolekce vizuálních výstupů, které  akcentují především hloubku zkoumání tématu, a to ve všech fázích tvůrčího procesu. Vzhledem k tomu, že jsou vystavovány všechny zaslané projekty, je z důvodů jejich instalace potřebné přemýšlet nejen o obsahu, ale též o způsobu odpovídající prezentace.

VII. UPOZORNĚNÍ

Z technických důvodů neposílejte na přehlídku powerpointové prezentace a videa na CD, DVD nebo USB. Přijímáme pouze odkazy na videa vložená na YouTube.
Z důvodů nepředvídatelných okolností může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Vloženo 04. 03. 2016 v 15:18 do kategorie Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže, Propozice.

Zhlédnuto 574 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS