Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Středoškolský sborový zpěv

KONTAKTY
Mgr. Barbora Hanslianová • tel.: 221 507 975 • mobil: 774 058 219 • e-mail: hanslianova@nipos-mk.cz
Klub sbormistrů:
Zuzana Kacafírková • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 375 • e-mail: kacafirkova@nipos-mk.cz
Knihovna a databáze not:
PhDr. Jan Pirner • telefon: 221 507 975 • mobil: 778 702 495 • e-mail: pirner@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Hudební obory >> Středoškolský sborový zpěv >> Semináře a dílny >> Klub sbormistrů

Podzimní seminář pro sbormistry středoškolských a dospělých pěveckých sborů

25.–27. listopadu 2016, Opava

Seminář pořádá NIPOS-ARTAMA při OPAVA CANTAT 2016, 8. celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů.

Lektor: Čeněk SVOBODA, zpěvák a sbormistr, pedagog PedF UK

Podzimní setkání Klubu sbormistrů je součástí volného cyklu inspirativních seminářů pořádaných NIPOS-ARTAMA, které jsou určeny všem zájemcům z řad začínajících i zkušených sbormistrů. Tento akreditovaný seminář je zaměřen na práci středoškolských pěveckých sborů. Náplní je především analýza soutěžních vystoupení Celostátní přehlídky pod vedením zkušeného lektora. 

Seminaristé absolvují přednášky a přidružené koncerty či přehlídková vystoupení, dále pracují na technice dirigování a metodice. V letošním roce je exkluzivně připravena také přednáška zahraničního sbormistra-Michaela GROHOTOLSKÉHO.

Účastníci, kteří absolvují celý seminář, obdrží osvědčení. 

Účastnický poplatek 1170 Kč
 zahrnuje:

Přihlášku zasílejte nejpozději do 22. 10. 2016 e-mailem na adresu: kacafirkova(at)nipos-mk(.)cz nebo poštou na adresu: NIPOS-ARTAMA, Zuzana Kacafírková, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2.

 

Přihláška ke stažení ve formátu doc

Vloženo 07. 09. 2015 v 15:29 do kategorie Klub sbormistrů, Sborový zpěv, Semináře a dílny.

Zhlédnuto 594 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS