Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Dětský scénický tanec

Kontakt: Mgr. Jiří Lössl • telefon: 221 507 966 • mobil: 778 702 492 • lossl@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Dětské estetické aktivity >> Dětský scénický tanec >> Přehlídky a festivaly >> Kutná Hora

KUTNÁ HORA 2015

32. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance se koná 15. – 17. května v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře již podvacáté.

Celostátní přehlídku zahájí páteční a sobotní dopolední taneční představení Barbory Látalové a kol. Karneval zvířat v Městském Tylově divadle. Představení zpracovává téma „živly“, kterému se následující den budou věnovat děti v tvůrčích dílnách. Výsledky dílen pak představí tanec v exteriéru města v odpoledních hodinách v sobotu a v neděli. Pro pedagogy je uchystán sobotní tanec v semináři s Klárou Čížkovou na téma tělo jako zdroj péče o sebe a nedělní tanec v rozboru, tedy setkání v diskuzi s lektorským sborem nad jednotlivými choreogarfiemi.

Hlavní program Dítě v tanci bude realizován v Městském Tylově divadle v pátek a v sobotu vždy od 19 hodin. Před začátkem pátečního zahajovacího představení bude slavnostně předána prestižní Cena ministerstva kultury paní Martině Hroudové z Ústí nad Labem.

Prestižní oborové přehlídce v Kutné Hoře předcházelo 12 postupových přehlídek krajských, kterých se účastnilo 131 dětských skupin s 278 choreografiemi a účinkovalo v nich celkem 2552 dětí. Z krajských postupových přehlídek bylo odbornými porotami navrženo 44 nominací na celostátní přehlídku, jako výraz nejvyššího prestižního ocenění. Z těchto nominací programová rada vybrala pro dramaturgii dvou přehlídkových večerů 24 choreografií, které na diváky čekají v hlavním programu přehlídky.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – jeho útvar ARTAMA a Městské Tylovo divadlo Kutná Hora, spolupořádá GASK Kutná Hora.

Přehlídka se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a Města Kutná Hora.

Programová brožura – brozura_KH_2015
Pozvánka – pozvanka_KH_2015

Vloženo 12. 05. 2015 v 09:08 do kategorie Kutná Hora, Pro média.

Zhlédnuto 246 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS