STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

POPELKA Rakovník nabídne nejlepší inscenace pro děti uplynulé sezóny

Ve dnech 12. – 16. listopadu 2014 se v Kulturním cen­tru a v Tylově diva­dle v Rakov­níku usku­teční XXXIII. roč­ník celostátní pře­hlídky ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla pro děti. I letos se diváci mohou těšit na nejzajímavější insce­nace pro děti z oblasti ama­tér­ského čino­her­ního diva­dla. Vedle samotných představení budou pro účastníky přehlídky připraveny rozborové semináře a diskusní fóra.

V programu se objeví 10 amatérských inscenací. DS Vojan Libice nad Cidlinou přiveze do Rakovníka Beranův Čarovný kámen, DS J. K. Tyl Brodek u Přerova se představí pohádkou Čarodějův učeň. Dále se diváci mohou těšit na Krásku a zvíře v podání 1. neratovické divadelní společnosti nebo na pohádku Edudant a Francimor Suchodlského divadla Suchdol nad Lužnicí.

Kromě amatérských souborů, které do programu celostátní přehlídky postoupily z přehlídek krajských, se představí i profesionální host. Naivní divadlo Liberec zahraje O beránkovi, který spadl z nebe. Jako host vystoupí DS Tyl Rakovník s inscenací Šakalí léta a ZUŠ Rakovník s muzikálovou pohádkou Ať žijí duchové, v rámci které se na jevišti představí 135 herců, tanečníků a hudebníků.

V prů­běhu pře­hlídky budou pod odbor­ným vede­ním psy­cho­logů a peda­gogů pra­co­vat sku­piny dětí, jejichž reflexe na před­sta­vení zpro­střed­kují lek­toři v rámci roz­bo­ro­vých semi­nářů a diskusních fór. Rozborové semináře povede pětičlenný lektorský sbor ve složení Milan Schejbal (umělecký šéf a režisér Divadla A. Dvořáka v Příbrami, pedagog DAMU), Kateřina Baranowska (scénografka), Luděk Horký (dramaturg a manažer dětské tvorby České televize), Jaromír Hruška (režisér a dramaturg Městského divadla Český Krumlov) a Jan Šotkovský (dramaturg Městského divadla Brno a BURANTEATRu Brno). Nejúspěšnější inscenace pak může lektorský sbor zařadit do programu Jiráskova Hronova, festivalu amatérského divadla.

Přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s DS Tyl Rakovník, Kulturním centrem Rakovník a Královským městem Rakovník. Na přehlídce se finančně podílí MK ČR a Královské město Rakovník.

Vloženo 31. 10. 2014 v 11:02 do kategorie Aktuality, Pro média.

Zhlédnuto 123 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS