STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku

Od 15. do 24. srpna se v malebném městě Šumperk uskuteční dvacáté Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) Šumperk 2014 – Dílna Šrámkova Písku, kde se každoročně setkávají mladí lidé s aktivním zájmem o divadlo z celé republiky. Seznamují se zejména s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla, s prací výrazných osobností naší i zahraniční divadelní sféry. Setkání je doprovázeno inspirativními vystoupeními amatérských souborů nebo souborů, které vystupovaly na Šrámkově Písku. Na programu je hodnocení vlastní práce i předávání praktických zkušeností. Akce je zakončena společným vystoupením všech tříd. Šumperská dílna je jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny.

V roce 2014 proběhnou v Šumperku následující dílny:

Očekáváme cca 60 účastníků a 5 doprovodných programů. Veřejná závěrečná prezentace začíná v Divadle Šumperk v sobotu 23. 8. 2014 v 18 hodin.

Akci připravuje NIPOS-ARTAMA, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Šumperk a ve spolupráci s občanským sdružením Společnost amatérské divadlo a svět, Divadlem Šumperk a Střední zdravotnickou školou v Šumperku.

Vloženo 07. 08. 2014 v 08:56 do kategorie Aktuality.

Zhlédnuto 81 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS