STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> Pro média

Národopisná slavnost v Kinského zahradě

Program XV. Národopisné slavnosti je nejen umělecky přitažlivý, ale díky odborné spolupráci pořádajících institucí předkládá návštěvníkům každoročně nově pojatý program, který přináší nové a neotřelé pohledy na fenomény pojící se k tradiční lidové kultuře. Patnáctá Národopisná slavnost bude tentokrát věnována tématu směřujícímu do samotného nitra lidského života – mládí, lásce, touze po štěstí a životní radosti.

Národopisná slavnost v Kinského zahradě se bude konat ve dnech 17. a 18. května 2014. V sobotu odpoledne se uskuteční zahájení celého programu, uspořádané ve vstupním prostoru před Musaionem. Pravidelně je se zahájením spojen odborný program, který bude letos věnován tematice jarního zvykosloví s přehlídkou krojů družic a mládenců. Navazující podvečerní kulturní program se bude odehrávat v Zahradě Kinských na terase za Musaionem. V programu vystoupí soubory Jaro a muzika Jara Praha, Kohoutek Chrudim a Národopisná společnost Vacenovice. V neděli odpoledne bude program pokračovat na terase za Musaionem.

Národopisná slavnost v Kinského zahradě je již tradiční kulturní projekt jarní Prahy s tematikou vážící se k tradiční lidové kultuře, folkloru a kulturním aktivitám v dané oblasti. Je každoročně pořádána ve spolupráci s předními institucemi, zaručujícími především vysokou odbornou kvalitu programu. Jedná se o Národní muzeum, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost. Akce se odehrává v krásném prostředí Kinského zahrady v Praze 5 na Smíchově a Musaionu – Letohrádku Kinských, kde již více než sto let působí Národopisné muzeum – expozice Etnografické sbírky Národního muzea.

Záštitu nad akcí převzal radní hlavního města Prahy pan Ing. Václav Novotný.

Finančně podporuje Ministerstvo kultury a Hlavní město Praha, partnerem je OSA.

 Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který se koná pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České komise pro UNESCO. www.amaterskatvorba.cz

 

Vloženo 07. 05. 2014 v 09:28 do kategorie Pro média.

Zhlédnuto 86 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS