STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

NIPOS >> EU

OMC pracovní skupina Role umělců a kulturních institucí při participaci obyvatel na kultuře

Ministerstvo kultury má v gesci účast v OMC Expertní pracovní skupině „Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture“, která pracovala v letech 2011 – 2012. Jejím posláním bylo hledání cest určení politiky a osvědčených postupů veřejných kulturních institucí na podporu lepšího přístupu a širší účasti obyvatel v kultuře, včetně znevýhodněných skupin a skupin vystavených chudobě a sociálnímu vyloučení.

Závěrečná zpráva z října 2012 v anglickém jazyce je ke stažení zde: OMC Final Report

Částečný překlad Závěrečné zprávy v českém jazyce je ke stažení zde: OMC Final Report (cz) 

Vloženo 05. 11. 2012 v 17:56 do kategorie Aktuálně, EU.

Zhlédnuto 265 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS