STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

Vzdělávací programy pro zahraniční odborníky z kulturní oblasti

Pracujete v kultuře a zastáváte vedoucí funkci? Jste frankofonní a hodnotíte kladně francouzský kulturní model? Přáli byste si rozšířit vaše kompetence a seznámit se s francouzskými kulturními institucemi, jejich způsoby řízení a jejich představiteli ? Pak jsou tyto studijní a pobytové programy určeny právě pro vás.


PROGRAM « COURANTS 2012 »


Termín odevzdání přihlášek na Francouzský institut v Praze:  pondělí 23. dubna 2012

Termín stáží: středa 21. listopadu – čtvrtek 6. prosince 2012

Termín individualizovaných stáží: čtvrtek 22. listopadu – středa 5. prosince 2012Program Courants je určen zahraničním frankofonním pracovníkům kultury zastávajícím vedoucí funkce v soukromých či státních organizacích a majicim dostatečně dlouhou profesionální zkušenost (nejméně pětiletou).

Program Courants du Monde probíhá nejprve formou společného programu pro všechny účastníky, kteří pak pokračují v programu jednotlivých stáží nebo v programu Kultura ve Francii.


Tyto vzdělávací programy probíhají formou skupinových kurzů na teoretické i praktické úrovni. Jejich cílem je představit koncepční a analytické nástroje potřebné pro řízení projektů. A za podpory  renomovaných odborníků napomáhat k výměně znalostí a odborných expertíz.

Jeho součástí jsou:

Stáže v rámci programu Courants du monde 2012 se budou letos zabývat následujícími tématy:

« Kulturní politika a její administrativa »

« Financování a ekonomika kultury »

« Elektronické multimediální dokumenty v knihovnách »


Program „Kultura ve Francii“ probíhá formou individuálních tematických setkání a návštěv ve veřejných či soukromých kulturních zařízeních, v Paříži a v regionech. Jeho cílem je představit metody řízení a organizace kultury ve Francii v následujících oblastech: výtvarné umění, muzea, kulturní akci: divadlo, cirkus, hudbu, tanec, archivy, knihovny, knihy a nakladatelství, kino, architekturu, urbanismus a kulturní památky.

V závislosti na profilu a profesionálním projektu se účastníci setkají s institucionálními partnery, s vedoucími pracovníky i profesionály kulturních zařízení a asociací, s partnery ze soukromé sféry, s umělci, představiteli festivalů, kulturních akcí a multidisciplinárních prostředí.

V některých případech mohou setkání a návštěvy probíhat v malých skupinách. Společná setkání tak účastníkům poskytnou interaktivní poznávání různých mist, nejrůznějších problematik, kulturních zařízení a umožní vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků.

Účastníci tohoto programu mají v rámci svého profesionálního růstu možnost:


Přílohy

Přihláška (ve formátu DOC)

Politique de la culture (PDF)

Financement et economie de la culture (PDF)

Ressources électroniques en bibliothèques (PDF)

Vloženo 10. 04. 2012 v 02:26 do kategorie Aktuality, Zahraniční styky.

Zhlédnuto 249 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS