STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

Sborník příspěvků Diskusního fóra o uměleckém vzdělávání je na světě!

sbornik_titlV prosinci 2011 vydal NIPOS publikaci, která shrnuje příspěvky z meziresortního diskusního fóra pořádaného Ministerstvem kultury společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí (22.–23. září 2011). Obsahuje příspěvky domácích i zahraničních autorů, mezi nimi i přehled formálního a neformálního vzdělávání v ČR, příklady dobré praxe z uměleckých oborů divadla, hudební výchovy, výtvarné výchovy, filmu, tance a tradiční lidové kultury, dále edukační projekty kulturních institucí a občanských sdružení. Součástí sborníku jsou výstupy ze dvou panelových diskusí i Závěry celého diskusního fóra, v příloze je zveřejněna Závěrečná zpráva OMC Pracovní skupiny pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém (Evropský program pro kulturu) a Soulský program: Cíle pro rozvoj umělecké výchovy (oficiální výstup z Druhé světové konference UNESCO o umělecké výchově v Soulu v r. 2010).

Sborník v PDF ke stažení zde.

Sborník v tištěné podobě je k dispozici v NIPOS (Blanická 4, 120 21 Praha 2).

Kontakt: Mgr. Kateřina Doležalová, tel. 221 507 976, e-mail: dolezalova@nipos-mk.cz .

Více informací o sborníku, výstupech diskusního fóra i následných iniciativách na www.umeleckevzdelavani.cz.

Vloženo 27. 01. 2012 v 12:10 do kategorie Aktuality, Aktuálně, EU.

Zhlédnuto 321 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS