Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Komorní a symfonická hudba

Kontakt: Soňa Hanzalová • telefon: 221 507 962 • mobil: 778 702 394 • e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Hudební obory >> Komorní a symfonická hudba

Národní festival NKST

Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles každoročně pořádá NIPOS-ARTAMA Praha z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ve spolupráci s neprofesionálními orchestry nebo komorními tělesy.

Národní festival bývá rozložen do několika etap. Každá etapa se koná v jiném městě České republiky zpravidla tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. V každém místě se na pořádání sdružují síly a prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů. Tato koncepce představuje rovněž inspiraci a podněty pro pořadatelská místa, neboť ozřejmuje jejich organizátorskou a kulturní vyspělost. V tomto smyslu je festival významným obohacením místní kultury.

Umožňuje prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy. Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.

Dramaturgie festivalu doporučí inspirativní okruh jubilujících autorů, který je neprofesionálním souborům blízký a podpoří vyvážené zařazení méně frekventovaných děl. Neopomene však uvádění skladeb soudobých českých tvůrců, které se staly významným prvkem zkvalitňujícím celkovou úroveň této neprofesionální oblasti.

Účastníky festivalu (neprofesionální komorní orchestry, symfonické orchestry, malá tělesa i sólisty) oslovuje odborná rada komorní a symfonické hudby při NIPOS-ARTAMA. Vybrané orchestry předkládají na přihlášce svůj repertoár, ze kterého odborná rada vybírá a sestavuje dramaturgii jednotlivých koncertů.

Festivalové koncerty jsou využívány k rozborům práce zúčastněných těles. Rozborové semináře vedou členové odborné rady KSH. Poznatky z těchto rozborů se stávají podkladem pro obsahovou orientaci vzdělávacích akcí oboru.

Vloženo 06. 09. 2011 v 10:30 do kategorie Informace, Komorní a symfonická hudba, Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles.

Zhlédnuto 613 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS