Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Činoherní a hudební divadlo

Kontakt: Simona Bezoušková • telefon: 221 507 957 • mobil: 775 508 654 • mobil: 603 584 489
e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Činoherní a hudební divadlo

Celo­státní pře­hlídka ama­tér­ského čino­her­ního a hudeb­ního diva­dla

Divadelní Piknik Volyně je koncipován jako celostátní přehlídka amatérského činoherního a
hudebního divadla.  Amatérským divadelních tvůrců umožňuje setkání a vzájemnou konfrontaci, které vedou ke kultivaci oboru a tvůrcům přináší
další podněty a inspiraci. Přehlídka je od roku 2018 nově i platformou pro komplexní vzdělávaní v oboru činoherního a hudebního divadla. Nabízí semináře a workshopy jak pro
individuální zájemce, tak pro celé amatérské divadelní soubory.

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spo­lu­práci s měs­tem Volyně, Volyňskou kulturou, pří­spěv­kovou orga­ni­zací. Spo­lupo­řa­da­te­lem a nosi­te­lem grantu je DS PIKI Volyně. Dalším spolupořadatelem je Volyňské divadelní studio VODVAS.

 

Vloženo 05. 09. 2011 v 11:19 do kategorie Činoherní a hudební divadlo, Divadelní Piknik Volyně, Informace.

Zhlédnuto 926 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS