Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Středoškolské a mladé divadlo

Kontakt: Mgr. Jakub Hulák • tel.: 221 507 969 • mob.: 778 702 490 • e-mail: hulak@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Středoškolské a mladé divadlo >> Přehlídky a festivaly >> Mladá scéna

Mladá scéna

Mladá scéna je celostátní přehlídka studentských divadelních souborů. V letech 2003–2008 se každoročně konala v Náchodě v rámci víceoborového studentského festivalu Náchodská Prima sezóna. Od roku 2009 probíhá v Ústí nad Orlicí.

Mladá scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti. Paralelně při přehlídce probíhají také vzdělávací semináře pro studenty i pedagogy (trvající čtyři dny).

Na MS si můžete zahrát v případě, že váš studentský soubor získá doporučení z krajské postupové přehlídky a programová rada vaší inscenaci vybere do programu. Do některého ze seminářů se může přihlásit každý, tím pádem může být na přehlídce a chodit na všechna představení – nabídka seminářů bývá vyvěšena na našich stránkách na přelomu března a dubna.

Celostátní přehlídku pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se z. s. Malá scéna Ústí nad Orlicí z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Přehlídka probíhá za finančního přispění Pardubického kraje a města Ústí nad Orlicí.

Vloženo 28. 02. 2011 v 15:16 do kategorie Informace, Mladá scéna.

Zhlédnuto 893 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS