Odborný útvar NIPOS

Neprofesionální umělecké aktivity dospělých
a estetické aktivity dětí a mládeže

Kontakt: NIPOS-ARTAMA • P.O.Box 12 • Fügnerovo nám. 5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 953-4 • e-mail: artama@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Experimentující divadlo
Kontakt: Alena Crhová • telefon: 221 507 968 • mobil: 604 569 781 • crhova@nipos-mk.cz
ARTAMA >> Divadelní obory >> Experimentující divadlo >> Přehlídky a festivaly >> Šrámkův Písek

Šrámkův Písek

Šrámkův Písek je celostátní přehlídka experimentujícího divadla, která každoročně probíhá poslední květnový víkend v městě Písku.

Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let. Soubor si na Šrámkově Písku může zahrát ve chvíli, kdy získá doporučení z krajské postupové přehlídky a programová rada jej zařadí do programu. Součástí akce jsou diskuse o viděném za účasti fundovaného lektorského sboru.

Vzdělávací část ŠP je realizována samostatně v Šumperku jako Setkání mladých amatérských divadelníků.

Celo­státní pře­hlídku expe­ri­men­tu­jí­cího diva­dla Šrám­kův Písek z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořá­dá NIPOS-ARTAMA ve spo­lu­práci s Cen­t­rem kul­tury města Písek, Spo­leč­ností ama­tér­ské diva­dlo a svět, z. s. a Divadlem Pod čarou Písek. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Písku.

 

Vloženo 28. 01. 2011 v 15:10 do kategorie Informace, Šrámkův Písek.

Zhlédnuto 669 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS