STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

Evropská fotografická soutěž: zaměřeno na prevenci rizik

Dovolujeme si Vás informovat o konání 2. ročníku fotografické soutěže, kterou pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Soutěž je určena jak profesionálům, tak amatérům a je možné do ní přihlásit fotografie na téma „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, které se speciálně zaměřují na prevenci rizik. Cílem letošního ročníku je ukázat, jak se mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci společně snažit předcházet pracovním úrazům a nemocem z povolání. Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2011 a autoři snímků, které se umístí na prvních třech místech získají finanční odměnu. Bližší informace o soutěži naleznete na webových stránkách: www.osha-photocompetition.eu

Vloženo 18. 08. 2011 v 09:17 do kategorie Aktuality.

Zhlédnuto 104 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS