STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

informace • konzultace • semináře • festivaly • publikace • periodika

Kontakt: NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2
telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos-mk.cz

English summaryAbout NIPOS


Zpět na úvodní stránku

Aktuality

Výběrové řízení na místo konání a spolupořadatele celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha a jeho útvar ARTAMA, jenž z pověření Ministerstva kultury přehlídku pořádá, vyhlašuje výběrové řízení na místo konání a spolupořadatele celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla.

Odborná stránka celostátní přehlídky (program, rozborové semináře, odborná porota atd.) je hrazena z grantu Ministerstva kultury, jehož nositelem může být pouze subjekt nepodnikatelského typu.

Od spolupořadatele přehlídky se očekává poskytnutí potřebných prostor, organizační a technické zabezpečení přehlídky a zajištění nejen finanční podpory příslušného kraje a města, popřípadě sponzorů.

Celková výše finančního podílu spolupořadatele musí být ve výši minimálně 30% celkového rozpočtu přehlídky, z čehož 10% musí být dotace obce nebo kraje.

Místa, která projeví zájem o spolupořadatelství této přehlídky, se mohou písemně přihlásit na adrese NIPOS-ARTAMA, Mgr. Simona Bezoušková, P. O. Box 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2 do 15. 9. 2011. Bližší informace o počtu souborů, účastníků apod. může podat S. Bezoušková, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA, bezouskova@nipos-mk.cz, 603 584 489).

V přihlášce je zapotřebí uvést:

potřebné pro organizační zázemí přehlídky (např. prostor pro rozborové semináře, místnost

lektorského sboru a redakci včetně technického vybavení – PC, tiskárna, připojení na síť apod.);

Výběr spolupořadatele a místa pro pořádání národní přehlídky provede nejdéle do 25. 9. 2011 výběrová komise, kterou pro tyto účely jmenuje ředitelka NIPOS. Členové výběrové komise všechna přihlášená místa splňující výše uvedená kritéria navštíví a projednají na předem domluvených jednáních podmínky spolupráce se zástupci přihlášeného spolupořadatele, příslušného kraje a města.

Výběrové řízení bude uzavřeno do 25. 9. 2011.

Mgr. Lenka Lázňovská
ředitelka NIPOS

Kritéria:

– poloha místa

– technická vybavenost

– služby (ubytování, stravování a další)

– odpovědná osoba

– finance

– návštěvnost přehlídky

– prostředí

Vloženo 05. 08. 2011 v 13:03 do kategorie Aktuality, Archiv, Činoherní a hudební divadlo.

Zhlédnuto 234 krát, z toho dnes 1 krát.

 
Informace o ochraně osobních údajů na webu NIPOS